Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

1. Comparimtent de contabilitate, impozite şi taxe Persoane de contact:

Mátyás Katalin, referent

Bicskei -  Turóczy Zsuzsanna, inspector – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Bogyo – Pallocska Izabella, referent

Biszak Monika - Erzsebet, inspector – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 Date de contact:

Tel/fax: 0267/375213

Prezentarea activităţii compartimentului:

-      Asigurarea întocmirii şi prelucrării bugetului comunei

-      Organizarea şi conducerea contabilităţii patrimonului, verificarea şi centralizarea situaţiilor financiare, întocmirea actelor contabile, rapoartelor

-          Efectuarea procedurii de executare a creanţelor bugetare locale

-          Încasarea impozitelor ţi taxelor, efectuarea plăţilor

2. Compartiment asistenţă socială şi autoritate tutelară  Persoane de contact:

Konya Brigitta Szende, referent

Császár Paula- Lăcrămioara, inspector – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Date de contact:

Tel/fax: 0267/375213

Prezentarea activităţii compartimentului:

- Realizează măsurile de asistenţă socială şi ajutor social din Comuna Zăbala

- Înregistrarea cererilor de acordare a ajutorului social, efectuarea anchetelor sociale, întocmirea fişelor de calcul pentru acordarea ajutorului social, întocmirea referatelor pentru emiterea dispoziţiei primarului, privitoare la acordarea, suspendarea, modificarea, respingerea ajutorului sociale, întocmirea rapoartelor statistice lunare

- punerea in aplicare a dispozitiilor legale privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala;

- corelarea cererilor privind acordarea alocatiei familiale complementare si alocatiei de sustinere pentru afmilia monoparentala cu cererile privind acordarea ajutorului social

- punerea in aplicare a Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

- asigurarea sustenabilitatea proiectului „Reţeaua naţională a experţilor locali romi, mecanism de sprijin în implementarea măsurilor de incluziune socială a romilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale”,

- asigurarea legăturii între comunitatea de romi pe care o deserveşte, instituţiile şi autorităţile ce funcţionează la nivel local, în principal primărie şi consiliul local cu scopul de a atrage şi valorifica oportunităţile valoroase de care să beneficieze comunitatea locală, inclusiv minoritatea romilor.  

3. Compartiment de cadastru şi agricultură Persoane de contact:

Vlad Iuliana - Piroska, inspector – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Manea Cristian Marcu, referent de specialitate – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Vlad Sorin Marian, referent

Date de contact:

Tel/fax: 0267/375213

Prezentarea activităţii compartimentului:

-          asigură evidenţa unitară cu privire la starea şi dezvoltarea agriculturii şi la buna utilizare a resurselor locale;

-          Întocmirea şi ţinerea la zi a registrelor agricole şi a altor documente din domeniul agriculturii

-          Eliberarea unor extrase după registrul agricol sau adeverinţe pentru obţinerea subvenţiilor agricole;

-           Eliberarea certificatelor de producător agricol

-          Alte adeverinţe după registrele agricole, participare în derularea unor acţiuni sau campanii agricole;

4. Compartiment resurse umane Persoane de contact:

Héjja Enikő, referent

Date de contact:

Tel/fax: 0267/375213

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Prezentarea activităţii compartimentului:

-          Întocmirea dosarelor pentru personalul nou angajat

-          Întocmirea contractelor de muncă şi actele adiţionale la contractele de muncă;

-          Înregistrarea  contractelor  individuale de muncă şi vizarea  carnetelor de muncă la ITM

-          Gestionarea bazei de date a salariaţilor operând la timp şi în mod  corect intrările şi ieşirile;

-          Întocmirea diferitelor adeverinţe solicitate de angajaţi

-          Asigurarea calculului drepturilor salariale şi a contribuţiilor instituţiei

5.Comparitment de turism  Persoane de contact:

Mátyás Karolina, consilier

6.Comparitment relatii cu publicul  Persoane de contact:

Fülöp Krisztina, consilier

Date de contact:

Prezentarea activităţii compartimentului:

 - Asigurarea şi furnizarea de informaţii turistice precum şi planificarea şi organizarea programelor turistice în localitate

- Redactarea şi tipărirea materialelor promoţionale: hărţi şi cataloage, pliante informative, calendare etc.

- Participări la organizarea şi coordonarea diferitelor evenimente speciale  

7. Compartiment cultură  Persoane de contact:

Both László, referent (director cămin cultural)

Hegyeli Zsuzsa - Klára, bibliotecar

Prezentarea activităţii compartimentului:

-          organizeazarea de activităţi, proiecte şi programe privind conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale şi/sau aparţinând patrimoniului cultural naţional şi universal;

-          organizarea şi/sau susţinerea formaţiilor artistice de amatori, organizrea de concursuri şi festivaluri folclorice, inclusiv susţinerea participării formaţiilor la manifestări culturale la nivel local, zonal sau naţional;

-          asigurarea participării la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale;

-          desfăşurarea activităţii în cadrul bibliotecii comunale

8. Compartiment administrativ gospodăresc Persoane de contact:

Anton Lucian Ilie, referent

Keresztes Edit, guard

Bogyó Csaba, muncitor calificat

Biszak Zoltan, muncitor calificat

Imreh Istvan, muncitor calificat

Bajka Attila, muncitor calificat 

Szigyártó Gábor Elemér, muncitor calificat

Kovacs Laszlo, sofer

Mircea Constantin, muncitor calificat

Date de contact:

Tel/fax: 0267/375213

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Prezentarea activităţii compartimentului:

- efectuarea lucrărilor de întreţinere a clădirii primăriei (interioar şi exterior);

- asigurarea întreţinerii şi reparării instalaţiilor sanitare, electrice precum şi de tâmplărie;

- asigurarea dotării sediului primăriei cu materialele necesare prevenirii şi stingerii incendiilor, prevăzute de normele P.S.I.

- asigurarea şi efectuarea curăţeniei la sediul primăriei şi ocazional, la alte instituţii subordonate consiliului local;

- efectuarea de lucrări şi transporturi cu utilajele din dotare, când sunt taxate de persoane fizice sau juridice

Search

Language