Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file HCL_vanzare material lemnos nr.2.pdf 1.07 MB
An Adobe Acrobat file HCL dare de seama contabila sem.I.pdf 1.8 MB
An Adobe Acrobat file HCL dare de seama contabila trim. III.pdf 2.29 MB
An Adobe Acrobat file HCL desemnare reprezentant .pdf 83.98 KB
An Adobe Acrobat file HCL modificare HCL nr. 15 din 2016.pdf 131.03 KB
An Adobe Acrobat file HCL modificare si actualizare stat de functii.pdf 377.56 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta.pdf 63.21 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta dl. Cateanu.pdf 62.93 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Zabala in ADI AQUACOV.pdf 557.73 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind actualizarea Serviciului pt. Situatii de Urgenta Zabala.pdf 1.46 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind actualizare date cuprinse in CF.pdf 345.16 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aderarea com. Zabala la Asoc. de Sprijin Trei Scaune pt. Sanatate.pdf 1.36 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind alegerea delegatului satesc din satul Peteni.pdf 87.65 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobare PUZ Agropensiune turistica.pdf 2.89 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea Bugetului General pe anul 2017.pdf 2.39 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea Regulamentului pt. eliberarea autorizatie de functionare.pdf 1.15 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea Temei de proiectare si Notei conceptuale aferente investitiei Modernizare drumuri de interes local com. Zabala.pdf 1.01 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea achizitiei publice remorca dupa tractor.pdf 86.09 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea contr. de parteneria nr. 6846 încheiat intre com. Zabala și Fundatia crestina Diakonia.pdf 746.46 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobare a contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016.pdf 2.37 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea darii de seama contabile pe trim. II.pdf 2.25 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea exploatarii ca lemn de foc pt. populatie a masei lemnoase din APV nr. 3963, nr. 3962 și nr. 4198.pdf 376.47 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pt. anul 2018.pdf 2.02 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea incheierii acordului de colaborare cu Asociatia Caritas.pdf 462.24 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici- modernizare drumuri de interes local.pdf 635.82 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici- modernizare strazi comunale.pdf 86.65 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici- reabilitare reteau iluminat public.pdf 399.52 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea investitiei Modernizare drumuri de interes local in comuna Zabala.pdf 88.3 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare din com. Zăbala pt. anul școlar 2018 -2019.pdf 613.39 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea participarii la prgoramul jud. pt. reabilitarea si modernizarea cabinetelor medicale.pdf 338.05 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea participarii la programul jud. privind reabilitarea si modernizarea bazelor sportive.pdf 306.13 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea participarii la programul judetean privind reabilitarea si modernizarea caminelor culturale.pdf 312.54 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea participarii la programul judetean pt. sprijinirea progr.Scoala dupa scoala.pdf 288.35 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea planului de actiuni si lucrari pe anul 2017.pdf 211.74 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017.pdf 214.85 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea programului de audienta a consilierilor locali.pdf 146.92 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea proiectului Actului aditional la contr. intre Com. Zabala si Fundatia Diakonia.pdf 171.77 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea studiului de fezabilitate- reabilitare reteaua iluminat public.pdf 833.6 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind atribuirea de denumiri unor strazi.pdf 77.56 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind corecatre erori materiale.pdf 247.26 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind darea in administrare a Monumentului Eroilor din satul Peteni.pdf 375.66 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind desemnarea a doi reprezentanti in Consiliul de Administratie a scolii.pdf 86.38 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind desemnarea reprezentantului consiliului local in CEAC Scoala Gimnaziala Zabala.pdf 91.6 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind impementarea proiectului_Achizitionare autogreder.pdf 196.3 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind implementarea Proiectului modernizare strazi.pdf 240.64 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind inceperea demersurilor ppentru intabulare drum comunal.pdf 98.41 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind incheierea unui Acord de parteneriat.pdf 195.79 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind inchirierea prin licitatie publica a unor pasuni.pdf 655.7 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind infiintarea Serviciului de administrare a dom. public ;i privat a com. Zabala.pdf 487.79 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind infratirea comunei Zabala.pdf 256.12 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind intabularea_Vestiarului sportiv.pdf 299.36 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind intabularea strazii Keresztesek, Darek si Strada de sus.pdf 1.45 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind intabularii strazii_Strada de sus.pdf 85.98 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind mandatarea reprezentantului Com. Zabala în ADI AQUACOV pt. aprobarea tarifelor serviciilor public de alimentare cupa si canalizare.pdf 807.68 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind modif. contr. de delegare incheiat cu Tega SA.pdf 1.35 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind modificarea HCL nr. 16 si HCL nr. 71 din 2017.pdf 586.49 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind modificarea HCL nr. 28 din 2017.pdf 227.12 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind modificarea HCL privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017.pdf 72.27 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind modificarea contr. de delegare nr. 4 din 2009.pdf 637.46 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind modificarea domeniului public al comunei Zabala.pdf 229.56 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind modificarea si actualizarea statului de functii si organigrama.pdf 379.46 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind modificare inventarului domeniului public al com. Zabala.pdf 188.87 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind moificarea HCL nr. 16 din 2017.pdf 250.94 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind organizarea si functionarea retelei scolare 2017-2018.pdf 342.6 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind rectificarea bugetului local nr. 6.pdf 2.52 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind rectificarea bugetului local nr. 8.pdf 4.74 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind rectificarea bugetului local nr. 9.pdf 2.63 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind rectificarea bugetului local nr. 10.pdf 719.09 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind rectificarea bugetului local nr. 11.pdf 5.29 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind rectificarea de buget nr. 7.pdf 2.79 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind retragerea comunei Zabala din ADETCOV.pdf 64.44 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind revocarea HCL nr. 13 din 2017.pdf 77.58 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind revocarea HCL nr. 22 din 2017.pdf 79.62 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind solicitarea scrisorii de garantie pt.garantarea avansului.pdf 1.07 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind stab. indemnizatiei consilierilor locali.pdf 77.95 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind stab. salariului de baza a funct. publi. si pers. contr. din cadrul Primariei Zabala.pdf 274.81 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind transformarea inscrierii provizorie din CF in intabulare.pdf 98.49 KB
An Adobe Acrobat file HCL rectificarea de buget nr. 4.pdf 2.34 MB
An Adobe Acrobat file HCL rectificare buget nr. 3.pdf 2 MB
An Adobe Acrobat file HCL rectificare de buget nr.1.pdf 2.31 MB
An Adobe Acrobat file HCL rectificare de buget nr. 2.pdf 2.11 MB
An Adobe Acrobat file HCL rectificare de buget nr. 5.pdf 2.92 MB
An Adobe Acrobat file HCL vanzare material lemnos 1_2017.pdf 256.67 KB
An Adobe Acrobat file HCL vanzare material lemnos 3_2017.pdf 936.92 KB
An Adobe Acrobat file HCl privind modificarea HCL nr. 21_2017.pdf 251.57 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 1 din 2017 privind aprobarea dispozitiei primarului si modificarea bugetului local.pdf 113.91 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 2 din 2017 privind utilizarea excedentului din anii precedenti.pdf 77.28 KB

Search

Language