Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file ACT AD 15 la Contr delegare.pdf 89.85 KB
An Adobe Acrobat file Anexa.pdf 176.64 KB
An Adobe Acrobat file Anexa nr. 1 Regulament.pdf 261.16 KB
An Adobe Acrobat file Caiet de sarcini vanzare material lemnos.pdf 149.47 KB
An Adobe Acrobat file HCL cu privire la rectificarea bugetului general pe anul 2016 nr. 7.pdf 119.63 KB
An Adobe Acrobat file HCL cu privire la validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Zăbala, al domnului Papp János.pdf 88.49 KB
An Adobe Acrobat file HCL cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a materialului lemnos, proprietatea comunei Zăbala.pdf 134.88 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 61 din 2016.pdf 126.16 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 62 din 2016.pdf 78.38 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 64 din 2016.pdf 117.18 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 65 din 2016.pdf 129.11 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 66 din 2016.pdf 125.88 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 67 din 2016.pdf 125.33 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 68 din 2016.pdf 84.76 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 69 din 2016.pdf 122.55 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 70 din 2016.pdf 205.55 KB
An Adobe Acrobat file HCL pentru aprobarea modificării Contractului de asociere, Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”,.pdf 149.8 KB
An Adobe Acrobat file HCL prin care se ia act de demisia dl.consilier Sebestyen Tibor Levente.pdf 69.05 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea DALI a proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico- economici a obiectivului de investiție ”Modernizare parte carosabilă pe drumul comunal DC13 Km 7+ 315- 7+ 740 în com. Zăbala, jud. Covasna”.pdf 127.46 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului înscris în C.F. nr. 24872 în favoarea comunei Zăbala, judeţul Covasna.pdf 102.45 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind modificarea și completarea HCL nr. 37 din 24 iunie 2016, privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei ZĂBALA.pdf 143.43 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cu privire la acordarea unor facilităţi fiscale.pdf 89.79 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cu privire la acordare de tichete sociale.pdf 93.28 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2015.pdf 86.29 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cu privire la instrumentarea proiectului în cadrul proiectului Modernizare drumuri de acces şi de exploataţie agricolă în comuna Zăbala, judeţul Covasna.pdf 134.01 KB
An Adobe Acrobat file Hot. cu privire la rectifcare de buget nr.1.pdf 86.14 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons.Cu privire la adoptarea Bugetului General al unităţii administrativ -teritoriale pe anul 2016.pdf 72.79 KB
An Adobe Acrobat file Hot.de cons.Cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Zăbala.pdf 86.01 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons.Cu privire la îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 72 din 28.12.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016.pdf 107.52 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons. Privind utilizarea excedentului din anii precedenţi pentru finanţarea secţiunii de funcţionare a activităţii.pdf 83.84 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons.cu privire aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social din comuna Zăbala.pdf 437.27 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons. cu privire la actualizare date pentru imobil cuprins în C.F. nr. 23415 (vechi 1572).pdf 450.57 KB
An Adobe Acrobat file Hot.de cons.cu privire la aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale ca membru în ADI Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna şi schimbarea reprezentantului legal al comunei Zabala.pdf 90.87 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons. cu privire la aprobarea dării de seamă contabile pe trimestrul I a bugetului local.pdf 446.74 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons. cu privire la desemnarea a doi consilieir ca membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Zăbala.pdf 503.2 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons.cu privire la modificarea şi aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al primarului pe anul 2016.pdf 437.81 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons. cu privire la rectificarea bugetului local nr. 3.pdf 445.17 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons. cu privire la rectificarea bugetului nr. 6.pdf 428.23 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons. cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru Primăria Comunei Zăbala.pdf 501.28 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons. cu privire rectificarea bugetului local nr. 2.pdf 446.59 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons. pentru completarea Hotărârii Consiliului local nr. 9 din 2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor.pdf 0 bytes
An Adobe Acrobat file Hot. de cons.privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Zăbala în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.pdf 451.32 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons.privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul local al comunei ZĂBALA.pdf 417.87 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons.privind alegerea preşedintelui de şedinţă.pdf 414.15 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons. privind alegerea viceprimarului comunei ZĂBALA.pdf 411.41 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons.privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din județul Covasna precum.pdf 98.27 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons.privind aprobarea încheierii unui contract de acces şi utilizarea a unei suprafeţe din clădirea fostului sediu CAP, din satul Tamaşfalău.pdf 72.49 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons. privind consemnarea rezultatului validării mandatelor consilierilor din Consiliul local al comunei ZĂBALA.pdf 422.81 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons.privind declararea Consiliului local al comunei ZĂBALA ca legal constituit.pdf 413.48 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons.privind implementarea proiectului ”Modernizare strazi in comuna Zabala, jud. Covasna”.pdf 0 bytes
An Adobe Acrobat file Hot.de cons.privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4 din 2009. a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale ADI ECO SEPSI.pdf 106.68 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons. privind modificarea și completarea Hotărârii Consililului Local nr. 44 din 2016.pdf 694.23 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons. privind necesitatea aprobării documentației tehnico-economice aferente investiției „Modernizare străzi în comuna Zăbala, judeţul Covasna”.pdf 0 bytes
An Adobe Acrobat file Hot. de cons. privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei ZĂBALA.pdf 419.72 KB
An Adobe Acrobat file Hot.de cons. privind rectificarea buetului local nr. 4.pdf 499.07 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons.privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Amenajare Birou Infoturism Comuna Zăbala, judeţul Covasna”.pdf 0 bytes
An Adobe Acrobat file Hot.de cons.privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Amenajare Birou Infoturism Comuna Zăbala, judeţul Covasna”.pdf 0 bytes
An Adobe Acrobat file Hot. de cons. u privire modificarea HCL nr.72 din 2015 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016.pdf 526.99 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 72 din 2016.pdf 335.88 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 73 din 2016.pdf 2.58 MB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 74 din 2016.pdf 120.16 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 75 din 2016.pdf 119.85 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 77 din 2016.pdf 100.16 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 78 din 2016.pdf 1.99 MB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 79 din 2016.pdf 73.78 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 81 din 2016.pdf 357.69 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 82 din 2016.pdf 111.91 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 83 din 2016.pdf 78.75 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 84 din 2016.pdf 77.46 KB
An Adobe Acrobat file Hot. privind aprobarea infiintarii unei activitati finantate integral din venituri proprii pe langa Scoala Gimnaziala Zabala.pdf 529.21 KB
An Adobe Acrobat file Organigrama.pdf 199.53 KB
An Adobe Acrobat file Plan de actiuni si lucrari de interes local.pdf 591.44 KB
An Adobe Acrobat file Plan de analiza si acoperire a riscurilor.pdf 692.51 KB
An Adobe Acrobat file Regulament serviciu de salubrizare.pdf 300.43 KB
An Adobe Acrobat file Stat de functii.pdf 263.34 KB
An Adobe Acrobat file TARIFE.pdf 114.55 KB
An Adobe Acrobat file hot. de cons. motive privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Zăbala.pdf 570.49 KB
An Adobe Acrobat file hot. de cons.privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Dotarea Căminului Cultural din satul Zăbala, comuna Zăbala”.pdf 0 bytes

Search

Language