Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file Anexa nr.1 - Impozite si taxe locale pe anul 2016.pdf 233.36 KB
An Adobe Acrobat file Anexa nr. 1 - Plan pentru ocuparea functiilor publice.pdf 493.51 KB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.1 - Reteaua scolara.pdf 50.29 KB
An Adobe Acrobat file Anexa nr. 2 - Impozite si taxe locale pe anul 2016.pdf 90.88 KB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.3 - Impozite si taxe locale pe anul 2016.pdf 46.73 KB
An Adobe Acrobat file COLLABORATION PROTOCOL.pdf 43.8 KB
An Adobe Acrobat file Egyuttmukodesi megallapodas.pdf 51.67 KB
An Adobe Acrobat file Hot. aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Zăbala 2014 – 2020.pdf 74.54 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons.cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Înfiinţare fermă vaci lapte”.pdf 68.37 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons.cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Casă de locuit şi anexe gospodăreşti”.pdf 68.76 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons.cu privire la aprobarea dării de seamă contabile pe trimestrul II.pdf 69.58 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons.cu privire la aprobarea modificării-completării inventarului domeniului public.pdf 92.56 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons.cu privire la desemnarea a doi consilieir ca membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Zăbala.pdf 68.33 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons.cu privire la instrumentarea proiectului “Modernizare drumuri de acces şi de exploataţie agricolă în comuna Zăbala.pdf 103.01 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons.cu privire la rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli nr.5 si nr. 6.pdf 88.78 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons.cu privire la rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli nr. 7.pdf 86.08 KB
An Adobe Acrobat file Hot. cons. cu privire la rectificarea bugetului local nr.4.pdf 86.11 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons.cu privire la înfrăţirea comunei Zăbala, judeţul Covasna din România şi Oraşul Füzesabony, judeţul Heves din Ungaria.pdf 72.22 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons.privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Zăbala.pdf 68.67 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons.privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Zăbala în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ AQUACOV”.pdf 82.25 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons.privind aprobarea contractului de servicii de diriginte de şantier.pdf 109.38 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons.privind aprobarea contractului de servicii de diriginte de şantier cu SC Test Drum Engineering SRL.pdf 93.08 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons.privind aprobarea întabulării în evidenţa cărţii funciare a unor străzi.pdf 93.7 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons.privind asigurarea accesului public cu titlu gratuit la investiţia realizată prin proiectul „Modernizare Drumul de exploatare agricolă DE03, Km 0+000 – 1+150, comuna Zăbala, judeţul Covasna”,.pdf 87.89 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons.privind atribuire denumire de străzi.pdf 95.48 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons.privind gospodărirea localităţilor din teritoriul administrativ al comunei Zăbala.pdf 80.05 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons.privind modificarea parţială a datelor din coloana 6 – valoarea de inventar.pdf 73.18 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons.privind modificarea şi completarea HCL nr. 29 din 2002 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Zăbala.pdf 76.96 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons.privind schimbarea denumirii străzii „ Hegymege”.pdf 86.7 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons.privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Modernizare Drumul de exploatare agricolă DE03.pdf 94.2 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons. privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Modernizare strada Hegymege.pdf 77.05 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cons.taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiează utilizatorii fără contract din comuna Zăbala.pdf 91.22 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cu privire aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social din comuna Zăbala, pe anul 2015.pdf 65.79 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cu privire la aprobarea dării de seamă contabile pe trimestrul III.pdf 69.11 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cu privire la aprobarea menţinerii Parteneriatului public – privat între comuna Zăbala, judeţul Covasna şi Grupul de Acţiune Locală „Asociaţia Angustia Egyesület”.pdf 70.86 KB
An Adobe Acrobat file Hot. cu privire la aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al primarului pe anul 2015.pdf 69.46 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cu privire la cesiunea părţilor sociale, modificarea actului constitutiv al societăţii Salubriserv S.R.L.pdf 72.33 KB
An Adobe Acrobat file Hot.cu privire la modificarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al primarului aprobat pe anul 2015.pdf 66.55 KB
An Adobe Acrobat file Hot.de cons.cu privire la aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016.pdf 87.27 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons. cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare din comuna Zăbala, judeţul Covasna pentru anul şcolar 2016-2017.pdf 86.51 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons.cu privire la validarea Dispoziţiei viceprimarului privind majorarea bugetului local pe anul 2015.pdf 84.75 KB
An Adobe Acrobat file Hot. de cons.privind alegerea viceprimarului Consiliului Local al Comunei Zăbala.pdf 73.04 KB
An Adobe Acrobat file Hot.de cons.privind aprobarea includerii suprafeţei de 483,8 ha de păşune împădurite în fondul forestier.pdf 89.76 KB
An Adobe Acrobat file Hot. dării de seamă contabile pe trimestrul I.pdf 68.84 KB
An Adobe Acrobat file Hot.primar privind asocierea comunei Zăbala în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei PRO SPITALUL OLANDEZ-PRO HOLLAND KÓRHÁZ EGYESÜLET”.pdf 83.75 KB
An Adobe Acrobat file Hot.privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Zăbala în Adunarea Generală a Asociaţilor ADI „ECO SEPSI”.pdf 92.2 KB
An Adobe Acrobat file Hot. privind aporbarea angajarii de zilier.pdf 314.44 KB
An Adobe Acrobat file Hot. privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice.pdf 395.9 KB
An Adobe Acrobat file Hot.privind aprobarea încheierii acordului de colaborare între Comuna Zăbala şi Asociaţia Caritas.pdf 114.12 KB
An Adobe Acrobat file Hot.privind instrumentare proiectului „Dotarea Căminului Cultural din satul Zăbala, comuna Zăbala”.pdf 170.15 KB
An Adobe Acrobat file Hot. privind rect.de buget anul 2015.pdf 88.53 KB
An Adobe Acrobat file Hot. privind rectificarea de buget nr. 2.pdf 85.44 KB
An Adobe Acrobat file Hot. privind rectificarea de buget nr. 3.pdf 85.32 KB
An Adobe Acrobat file Hot.privind împuternicirea unui avocat, în vederea promovării şi reprezentării intereselor Cons. Loc. Zăbala în faţa inst. de jud. pt. rezilierea unor contracte de închiriere.pdf 77.99 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014.pdf 66.18 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare privind rectificare de buget.pdf 84.66 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare rectificare de buget nr. 1.pdf 88.54 KB
An Adobe Acrobat file PROTOCOL ZABALA SI FUZESABONY.pdf 51.53 KB

Search

Language