GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

LATEST NEWS

ZIUA FAMILIILOR

TOURINFO ZABALA

ZILELE SATULUI

112

Numarul unic pentru

apeluri de urgenta este 112

SCHENGEN II.

PROIECTE DE HOTĂRÂRI - 2018 - HATÁROZAT TERVEZETEK

Attachments:
Download this file (Proiect de hot. privind modificarea HCL nr 55 din 2017 referitor la salarizare.p)Proiect de hot. privind modificarea HCL nr 55 din 2017 referitor la salarizare.p86 kB
Download this file (Proiect de hot. privind rectificarea de buget nr. 10.pdf)Proiect de hot. privind rectificarea de buget nr. 10.pdf77 kB
Download this file (Proiect de hot._ cu privire la actualizarea datelor cuprinse in CF nr. 24337, si)Proiect de hot._ cu privire la actualizarea datelor cuprinse in CF nr. 24337, si61 kB
Download this file (Proiect de hot._ privind aprob. revocarii HCL al com. Zabala cu nr 14 din 2011 p)Proiect de hot._ privind aprob. revocarii HCL al com. Zabala cu nr 14 din 2011 p68 kB
Download this file (Proiect de hot._ privind aprob unor studii, precum si proi. Act. aditional nr. 1)Proiect de hot._ privind aprob unor studii, precum si proi. Act. aditional nr. 1144 kB
Download this file (Proiect de hot._ cu privire la modificarea si completarea Contractului de delega)Proiect de hot._ cu privire la modificarea si completarea Contractului de delega72 kB
Download this file (Proiect de hot._ privind participarea Comunei Zabala prin Consiliul Local al Com)Proiect de hot._ privind participarea Comunei Zabala prin Consiliul Local al Com81 kB
Download this file (Proiect de hot._ privin aprobarea contractului de parteneirat incheiat intre Com)Proiect de hot._ privin aprobarea contractului de parteneirat incheiat intre Com79 kB
Download this file (Proiect de hot._ privind aprobarea darii de seama contabila pe trim. III. anul 2)Proiect de hot._ privind aprobarea darii de seama contabila pe trim. III. anul 272 kB
Download this file (Proiect de hot._ privind rectificarea de buget nr.9 .pdf)Proiect de hot._ privind rectificarea de buget nr.9 .pdf74 kB
Download this file (Proiect de hot._ privind aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea vouche)Proiect de hot._ privind aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea vouche87 kB
Download this file (Proiect de hot._privind rectificarea de buget nr 8.pdf)Proiect de hot._privind rectificarea de buget nr 8.pdf85 kB
Download this file (Proiect de hot._ privind aprobarea devizului general aprob. cofinantarii proi. s)Proiect de hot._ privind aprobarea devizului general aprob. cofinantarii proi. s97 kB
Download this file (Proiect de hot._ privind completarea HCL nr 29 din 2002-Inventar.pdf)Proiect de hot._ privind completarea HCL nr 29 din 2002-Inventar.pdf63 kB
Download this file (Proiect de hot._ privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ptr. obiectul)Proiect de hot._ privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ptr. obiectul93 kB
Download this file (Proiect de hot._ privind cofinantarea obiectului de investitii _Construire sediu)Proiect de hot._ privind cofinantarea obiectului de investitii _Construire sediu76 kB
Download this file (Proiect de hot._ privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiciptr. obiectulu)Proiect de hot._ privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiciptr. obiectulu94 kB
Download this file (Proiect de hot._ privind cofinantarea obiectului de investitii Reabilitarea Unit)Proiect de hot._ privind cofinantarea obiectului de investitii Reabilitarea Unit77 kB
Download this file (Proiect de hot._ privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ptr. oboectul)Proiect de hot._ privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ptr. oboectul103 kB
Download this file (Proiect de hot._ privind cofinantarea ob. de investitii reabilitarea, moderniazr)Proiect de hot._ privind cofinantarea ob. de investitii reabilitarea, moderniazr82 kB
Download this file (Proiect de hot.-Rectificare de buget.pdf)Proiect de hot.-Rectificare de buget.pdf73 kB
Download this file (Proiect de hot. privind desemnarea reprezantului Cons. loc. al com. Zabala in Co)Proiect de hot. privind desemnarea reprezantului Cons. loc. al com. Zabala in Co66 kB
Download this file (Proiect de hot. privind desemnarea reprezentatiilor Consiliului Local al Comunei)Proiect de hot. privind desemnarea reprezentatiilor Consiliului Local al Comunei71 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea planului urbanistic zonal Zona Turistica.pdf)Proiect de hot. privind aprobarea planului urbanistic zonal Zona Turistica.pdf62 kB
Download this file (Proiect de hot. privind rectificare de buget.pdf)Proiect de hot. privind rectificare de buget.pdf68 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea dării de seamă contabila pe trim II.pdf)Proiect de hot. privind aprobarea dării de seamă contabila pe trim II.pdf71 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea finantarii nerambursabile pentru activitati no)Proiect de hot. privind aprobarea finantarii nerambursabile pentru activitati no115 kB
Download this file (Proiect de hot. rectificare de buget pe sectiune de functionare.pdf)Proiect de hot. rectificare de buget pe sectiune de functionare.pdf69 kB
Download this file (Poiect de hot. cu privire la aprobarea devizului general, aprob. finantarii proi)Poiect de hot. cu privire la aprobarea devizului general, aprob. finantarii proi96 kB
Download this file (Proi de hot. privind aprobarea planului Urbanistic Zonal-Sopron ptr. Masini Agri)Proi de hot. privind aprobarea planului Urbanistic Zonal-Sopron ptr. Masini Agri63 kB
Download this file (Proi de hot. cu privire la constituirea comisiilor de selectionare a proi. depus)Proi de hot. cu privire la constituirea comisiilor de selectionare a proi. depus109 kB
Download this file (Proiect de hot._rectificare nr. 4. 2018.pdf)Proiect de hot._rectificare nr. 4. 2018.pdf64 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobare notei conceptuale se temei de proiectare Modern)Proiect de hot. privind aprobare notei conceptuale se temei de proiectare Modern58 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea executiei investitiei_Lucrari de reabilitare r)Proiect de hot. privind aprobarea executiei investitiei_Lucrari de reabilitare r73 kB
Download this file (Proiect de hot. rectificare nr. 3_2018.pdf)Proiect de hot. rectificare nr. 3_2018.pdf66 kB
Download this file (Proiect de hot. privind întabularea drumului comunal DC9 Zăbala.pdf)Proiect de hot. privind întabularea drumului comunal DC9 Zăbala.pdf70 kB
Download this file (Proiect de hot. privind actualizarea datelor cuprinse în cărțile funciare.pdf)Proiect de hot. privind actualizarea datelor cuprinse în cărțile funciare.pdf528 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea dării de seamă contablie pt. trimestrul I..pdf)Proiect de hot. privind aprobarea dării de seamă contablie pt. trimestrul I..pdf177 kB
Download this file (Proiect de hot.aprobare Ghidul solicitantului, Metodologiei și Regulamentului al)Proiect de hot.aprobare Ghidul solicitantului, Metodologiei și Regulamentului al103 kB
Download this file (Proiect de hot. rectificare de buget nr. 2.pdf)Proiect de hot. rectificare de buget nr. 2.pdf105 kB
Download this file (Proiect de hot. aprobare SAAP pe anul 2018.pdf)Proiect de hot. aprobare SAAP pe anul 2018.pdf2437 kB
Download this file (Proiect de hot. aprobare documentație de atribuire pentru investiția Achizitiona)Proiect de hot. aprobare documentație de atribuire pentru investiția Achizitiona2604 kB
Download this file (Proiect de hot.privind încheierea unui Act adițional la Contractul de închiriere)Proiect de hot.privind încheierea unui Act adițional la Contractul de închiriere65 kB
Download this file (Proiect de hot.privind mandatarea reprezentantului comunei Zăbala în Adunarea Ge)Proiect de hot.privind mandatarea reprezentantului comunei Zăbala în Adunarea Ge76 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea doc. de atribuire și a doc.suport aferent proc)Proiect de hot. privind aprobarea doc. de atribuire și a doc.suport aferent proc223 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice în contr)Proiect de hot. privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice în contr71 kB
Download this file (Proiect cont de executie pe anul 2017.pdf)Proiect cont de executie pe anul 2017.pdf120 kB
Download this file (Proiect de rectificare nr. 1_2018.pdf)Proiect de rectificare nr. 1_2018.pdf18 kB
Download this file (Proiect de hot. pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului)Proiect de hot. pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului455 kB
Download this file (Proiect de buget pe anul 2018.pdf)Proiect de buget pe anul 2018.pdf296 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la aprobarea devizului general, aprobarea cofinanțări)Proiect de hot. cu privire la aprobarea devizului general, aprobarea cofinanțări747 kB
Download this file (Proiect de hot. privind vânzarea prin licitație publică a materialului lemnos pr)Proiect de hot. privind vânzarea prin licitație publică a materialului lemnos pr273 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea exploatarii ca lemn de foc pentru populatie a )Proiect de hot. privind aprobarea exploatarii ca lemn de foc pentru populatie a 106 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la utilizarea excedentului din anii precedenti ca sru)Proiect de hot. cu privire la utilizarea excedentului din anii precedenti ca sru56 kB
Download this file (Proeict de hot. privind aprobarea participării com. Zăbala la Programul județean)Proeict de hot. privind aprobarea participării com. Zăbala la Programul județean114 kB
Download this file (Proiect de hot. privind stabilirea cuantumului indemnizației consilierilor local)Proiect de hot. privind stabilirea cuantumului indemnizației consilierilor local58 kB
Download this file (Proiect de hot. privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici)Proiect de hot. privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici291 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la aprobarea programului achizițiilor publicde pt. an)Proiect de hot. cu privire la aprobarea programului achizițiilor publicde pt. an50 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de intere)Proiect de hot. cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de intere200 kB