GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

LATEST NEWS

ZIUA FAMILIILOR

TOURINFO ZABALA

ZILELE SATULUI

112

Numarul unic pentru

apeluri de urgenta este 112

SCHENGEN II.

PROIECTE DE HOTĂRÂRI - 2017 - HATÁROZAT TERVEZETEK

Attachments:
Download this file (Proiect de hot. cu privire la aprobarea organizării și funcționării rețelei școl)Proiect de hot. cu privire la aprobarea organizării și funcționării rețelei școl67 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea contr. de parteneriat nr. 6846 incheiat cu Fun)Proiect de hot. privind aprobarea contr. de parteneriat nr. 6846 incheiat cu Fun76 kB
Download this file (Proiect de hot. privind mandatarea reprezentantului comunei Zabala in ADI AQUACO)Proiect de hot. privind mandatarea reprezentantului comunei Zabala in ADI AQUACO90 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea încheierii acordului de colaborare cu Asociați)Proiect de hot. privind aprobarea încheierii acordului de colaborare cu Asociați67 kB
Download this file (Proiect de hot. privind rectificarea bugetului local nr. 11.pdf)Proiect de hot. privind rectificarea bugetului local nr. 11.pdf74 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea investiției Modernizare drumuri de interes loc)Proiect de hot. privind aprobarea investiției Modernizare drumuri de interes loc83 kB
Download this file (Proiect de hot. privind mdificarea HCL nr. 16 si HCL nr. 71 din 2017.pdf)Proiect de hot. privind mdificarea HCL nr. 16 si HCL nr. 71 din 2017.pdf100 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea exploatarii ca lemne de foc pt. populatie a ma)Proiect de hot. privind aprobarea exploatarii ca lemne de foc pt. populatie a ma73 kB
Download this file (HCL privind rectificarea bugetului local nr. 10.pdf)HCL privind rectificarea bugetului local nr. 10.pdf719 kB
Download this file (Proiect de hot. aprobarea achizitie publica remorca dupa tractor.pdf)Proiect de hot. aprobarea achizitie publica remorca dupa tractor.pdf73 kB
Download this file (Proiect de hot.privind Notei conceptuale si Temei de proiectare aferente investi)Proiect de hot.privind Notei conceptuale si Temei de proiectare aferente investi1010 kB
Download this file (Proiect de hot. privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Za)Proiect de hot. privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Za165 kB
Download this file (Proiect de hot. privind intabularea strazii Keresztesek, Darek si Strada de sus.)Proiect de hot. privind intabularea strazii Keresztesek, Darek si Strada de sus.67 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea darii de seama contabila trim. III.pdf)Proiect de hot. privind aprobarea darii de seama contabila trim. III.pdf186 kB
Download this file (Proiect de hot. privind transformarea inscrierii provizorie din CF in inatbulare)Proiect de hot. privind transformarea inscrierii provizorie din CF in inatbulare72 kB
Download this file (Proiect de hot. privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Z)Proiect de hot. privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Z86 kB
Download this file (Proiect de hot. privind desemnarea reprezentantului consiliului local in CEAC.pd)Proiect de hot. privind desemnarea reprezentantului consiliului local in CEAC.pd60 kB
Download this file (proiect de hot. privind rectificarea bugetului local nr. 9.pdf)proiect de hot. privind rectificarea bugetului local nr. 9.pdf61 kB
Download this file (Proiect de hot. privind rectificarea bugetului local nr. 8.pdf)Proiect de hot. privind rectificarea bugetului local nr. 8.pdf71 kB
Download this file (Proiect Impozite si taxe locale pe anul 2017.pdf)Proiect Impozite si taxe locale pe anul 2017.pdf165 kB
Download this file (Proiect de hot. privind solicitarea scrisorii de garantie pt. garantarea avansul)Proiect de hot. privind solicitarea scrisorii de garantie pt. garantarea avansul1072 kB
Download this file (Proiect de hot. privind intabularea_Vestiarului sportiv.pdf)Proiect de hot. privind intabularea_Vestiarului sportiv.pdf272 kB
Download this file (Proiect de hot. privind intabularea strazii_Strada de sus.pdf)Proiect de hot. privind intabularea strazii_Strada de sus.pdf57 kB
Download this file (Proiect de hot. privind implementarea proiectului_Achizitionare autogreder.pdf)Proiect de hot. privind implementarea proiectului_Achizitionare autogreder.pdf121 kB
Download this file (Proiect de hot. privind atribuirea de denumiri unor strazi.pdf)Proiect de hot. privind atribuirea de denumiri unor strazi.pdf347 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizul de fu)Proiect de hot. privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizul de fu1159 kB
Download this file (Proiect de hot. privind infiintarea Serviciului de admi. a dom. public si privat)Proiect de hot. privind infiintarea Serviciului de admi. a dom. public si privat456 kB
Download this file (Proiect de hot. privind desemnarea a doi reprezentanti in Consiliul de Administr)Proiect de hot. privind desemnarea a doi reprezentanti in Consiliul de Administr49 kB
Download this file (Proiect de hot. privind actualizarea Serviciului voluntare pt. situatii de urgen)Proiect de hot. privind actualizarea Serviciului voluntare pt. situatii de urgen79 kB
Download this file (Proiect de hot. rectificare de buget nr. 7.pdf)Proiect de hot. rectificare de buget nr. 7.pdf139 kB
Download this file (Proiect de hot. privind modificarea HCL nr. 16_2017.pdf)Proiect de hot. privind modificarea HCL nr. 16_2017.pdf76 kB
Download this file (Proiect de hot. aderare Asociatia de Sprijin Trei Scaune pt. Sanatate.pdf)Proiect de hot. aderare Asociatia de Sprijin Trei Scaune pt. Sanatate.pdf1337 kB
Download this file (Proiect de hot.privind infratirea com. Zabala cu com. Mihalygerge din Ungaria.pd)Proiect de hot.privind infratirea com. Zabala cu com. Mihalygerge din Ungaria.pd236 kB
Download this file (Proiect de hot. darea de seama contabila Trim.II.pdf)Proiect de hot. darea de seama contabila Trim.II.pdf195 kB
Download this file (Proiect de hot. rectificare buget nr. 6.pdf)Proiect de hot. rectificare buget nr. 6.pdf65 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la actualizare date  cuprinse in CF.pdf)Proiect de hot. cu privire la actualizare date cuprinse in CF.pdf199 kB
Download this file (Proiect de hot. privind modificarea HCL nr. 28 din 2017.pdf)Proiect de hot. privind modificarea HCL nr. 28 din 2017.pdf211 kB
Download this file (Proiect de hot. privind incheierea unui acorde de parteneriat.pdf)Proiect de hot. privind incheierea unui acorde de parteneriat.pdf81 kB
Download this file (proiect de hot. privind revocarea HCL nr. 13 din 2017.pdf)proiect de hot. privind revocarea HCL nr. 13 din 2017.pdf55 kB
Download this file (Proiect de hot. privind retragerea comunei Zabala din ADETCOV.pdf)Proiect de hot. privind retragerea comunei Zabala din ADETCOV.pdf47 kB
Download this file (Proiect de hot. privind stabilirea salariului de baza a functi.pub.si pers.contr)Proiect de hot. privind stabilirea salariului de baza a functi.pub.si pers.contr238 kB
Download this file (proiect de hot. privind stabilirea indemnizatiei consilierilor locali.pdf)proiect de hot. privind stabilirea indemnizatiei consilierilor locali.pdf61 kB
Download this file (Proiect de hot. privind modificarea organigramei si statului de functii.pdf)Proiect de hot. privind modificarea organigramei si statului de functii.pdf344 kB
Download this file (Proiect de rectificare nr. 5 din 2017.pdf)Proiect de rectificare nr. 5 din 2017.pdf142 kB
Download this file (Proiect de hot privind acordarea unui ajutor de urgenta.pdf)Proiect de hot privind acordarea unui ajutor de urgenta.pdf49 kB
Download this file (Proiect de hot. rectificare de buget nr. 4.pdf)Proiect de hot. rectificare de buget nr. 4.pdf61 kB
Download this file (Proiect de hot. modificare si actualizare stat de functii.pdf)Proiect de hot. modificare si actualizare stat de functii.pdf355 kB
Download this file (Proiect de hot. vanzare material lemnos_3.pdf)Proiect de hot. vanzare material lemnos_3.pdf314 kB
Download this file (Proiect de hot. rectificare de buget_3.pdf)Proiect de hot. rectificare de buget_3.pdf77 kB
Download this file (Proiect de hot. desemnare reprezentant.pdf)Proiect de hot. desemnare reprezentant.pdf65 kB
Download this file (Proiect de hot. modificare HCL nr. 21_2017.pdf)Proiect de hot. modificare HCL nr. 21_2017.pdf220 kB
Download this file (Proiect de hot. vanzare material lemnos nr. 2.pdf)Proiect de hot. vanzare material lemnos nr. 2.pdf313 kB
Download this file (Proiect de hot. dare de seama contabila sem.I.pdf)Proiect de hot. dare de seama contabila sem.I.pdf187 kB
Download this file (Proiect de hot. rectificare de buget nr. 2.pdf)Proiect de hot. rectificare de buget nr. 2.pdf80 kB
Download this file (Proiect de hot. vanzare material lemnos 1_2017.pdf)Proiect de hot. vanzare material lemnos 1_2017.pdf32 kB
Download this file (Proiect de hot. rectificare buget 1_2017.pdf)Proiect de hot. rectificare buget 1_2017.pdf63 kB
Download this file (Proiect de hot. privind inceperea demersurilor pentru intabulare drum comunal.pd)Proiect de hot. privind inceperea demersurilor pentru intabulare drum comunal.pd70 kB
Download this file (Proiect de hot. privind modificarea domeniului public al comunei Zabala.pdf)Proiect de hot. privind modificarea domeniului public al comunei Zabala.pdf110 kB
Download this file (Proiect de hot. revocare HCL nr. 22 din 2017.pdf)Proiect de hot. revocare HCL nr. 22 din 2017.pdf50 kB
Download this file (proiect de hot. privind aprobarea participarii la prog.jud. pt. reabilitarea si )proiect de hot. privind aprobarea participarii la prog.jud. pt. reabilitarea si 89 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea participarii la programul jud. pt. reabilitare)Proiect de hot. privind aprobarea participarii la programul jud. pt. reabilitare82 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea participarii la programul jud. pt. sprijinirea)Proiect de hot. privind aprobarea participarii la programul jud. pt. sprijinirea79 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea participarii la programul judetean pentru reab)Proiect de hot. privind aprobarea participarii la programul judetean pentru reab83 kB
Download this file (Proiect de hot. privind alegerea delegatului satesc din satul peteni.pdf)Proiect de hot. privind alegerea delegatului satesc din satul peteni.pdf60 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar p)Proiect de hot. privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar p51 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea bugetului general pe anul 2017.pdf)Proiect de hot. privind aprobarea bugetului general pe anul 2017.pdf109 kB
Download this file (Proiect de hot. aprobare PUZ Agropesniune turistica.pdf)Proiect de hot. aprobare PUZ Agropesniune turistica.pdf85 kB
Download this file (Proiect de hot. privind corectare erori materiale.pdf)Proiect de hot. privind corectare erori materiale.pdf113 kB
Download this file (Proiect de hot. privind implementarea proiectului modernizare strazi.pdf)Proiect de hot. privind implementarea proiectului modernizare strazi.pdf129 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea documentatiei tehnico -economice- modernizare )Proiect de hot. privind aprobarea documentatiei tehnico -economice- modernizare 56 kB
Download this file (Proiect de hot. privind modificarea HCL nr. 15 din 2016.pdf)Proiect de hot. privind modificarea HCL nr. 15 din 2016.pdf102 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici- reabilitare r)Proiect de hot. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici- reabilitare r98 kB
Download this file (Proiect de hot. aprobare studiu de fezabilitate- reabilitarea reteaua iluminat p)Proiect de hot. aprobare studiu de fezabilitate- reabilitarea reteaua iluminat p76 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici- drumuri de in)Proiect de hot. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici- drumuri de in89 kB
Download this file (Proiect de hot. privind modif. contr. de delegare nr. 4 din 2009.pdf)Proiect de hot. privind modif. contr. de delegare nr. 4 din 2009.pdf82 kB
Download this file (Proiect de hot. privind darea in administrare a Monumentului Eroilor din satul P)Proiect de hot. privind darea in administrare a Monumentului Eroilor din satul P351 kB
Download this file (Proiect de hot.privind aprobarea Actului Aditional la contr. incheiat intre com.)Proiect de hot.privind aprobarea Actului Aditional la contr. incheiat intre com.141 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobare a planului de ocpuare a functiilor publice pe a)Proiect de hot. privind aprobare a planului de ocpuare a functiilor publice pe a197 kB
Download this file (Proiect de hot. privind inchirierea prin licitatie publica a unor pasuni 2.pdf)Proiect de hot. privind inchirierea prin licitatie publica a unor pasuni 2.pdf3137 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea programului de audienta a consilierilor locali)Proiect de hot. privind aprobarea programului de audienta a consilierilor locali107 kB
Download this file (Proiect de hot. privind moficiarea HCL privind aprobarea impozitelor si taxelor )Proiect de hot. privind moficiarea HCL privind aprobarea impozitelor si taxelor 57 kB
Download this file (PH modificare contract delegare.pdf)PH modificare contract delegare.pdf28 kB
Download this file (Proiect de hot. Zăbala cu privire aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de in)Proiect de hot. Zăbala cu privire aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de in27 kB
Download this file (plan de actiune legea 416- 2017.pdf)plan de actiune legea 416- 2017.pdf166 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcol)Proiect de hot. cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcol30 kB
Download this file (Plan de scolarizare 2016 -2017.pdf)Plan de scolarizare 2016 -2017.pdf86 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Burnichi)Proiect de hot. cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Burnichi27 kB
Download this file (Proiect de hot. privind utilizarea excedentului din anii precedenti.pdf)Proiect de hot. privind utilizarea excedentului din anii precedenti.pdf59 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea dispozitiei primarului si modificarea bugetulu)Proiect de hot. privind aprobarea dispozitiei primarului si modificarea bugetulu98 kB
Download this file (Proiect de hotarare pasunat.pdf)Proiect de hotarare pasunat.pdf574 kB