PROIECTE DE HOTĂRÂRI - 2017 - HATÁROZAT TERVEZETEK

Attachments:
Download this file (Proiect de hot. privind inceperea demersurilor pentru intabulare drum comunal.pd)Proiect de hot. privind inceperea demersurilor pentru intabulare drum comunal.pd70 kB
Download this file (Proiect de hot. privind modificarea domeniului public al comunei Zabala.pdf)Proiect de hot. privind modificarea domeniului public al comunei Zabala.pdf110 kB
Download this file (Proiect de hot. revocare HCL nr. 22 din 2017.pdf)Proiect de hot. revocare HCL nr. 22 din 2017.pdf50 kB
Download this file (proiect de hot. privind aprobarea participarii la prog.jud. pt. reabilitarea si )proiect de hot. privind aprobarea participarii la prog.jud. pt. reabilitarea si 89 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea participarii la programul jud. pt. reabilitare)Proiect de hot. privind aprobarea participarii la programul jud. pt. reabilitare82 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea participarii la programul jud. pt. sprijinirea)Proiect de hot. privind aprobarea participarii la programul jud. pt. sprijinirea79 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea participarii la programul judetean pentru reab)Proiect de hot. privind aprobarea participarii la programul judetean pentru reab83 kB
Download this file (Proiect de hot. privind alegerea delegatului satesc din satul peteni.pdf)Proiect de hot. privind alegerea delegatului satesc din satul peteni.pdf60 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar p)Proiect de hot. privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar p51 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea bugetului general pe anul 2017.pdf)Proiect de hot. privind aprobarea bugetului general pe anul 2017.pdf109 kB
Download this file (Proiect de hot. aprobare PUZ Agropesniune turistica.pdf)Proiect de hot. aprobare PUZ Agropesniune turistica.pdf85 kB
Download this file (Proiect de hot. privind corectare erori materiale.pdf)Proiect de hot. privind corectare erori materiale.pdf113 kB
Download this file (Proiect de hot. privind implementarea proiectului modernizare strazi.pdf)Proiect de hot. privind implementarea proiectului modernizare strazi.pdf129 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea documentatiei tehnico -economice- modernizare )Proiect de hot. privind aprobarea documentatiei tehnico -economice- modernizare 56 kB
Download this file (Proiect de hot. privind modificarea HCL nr. 15 din 2016.pdf)Proiect de hot. privind modificarea HCL nr. 15 din 2016.pdf102 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici- reabilitare r)Proiect de hot. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici- reabilitare r98 kB
Download this file (Proiect de hot. aprobare studiu de fezabilitate- reabilitarea reteaua iluminat p)Proiect de hot. aprobare studiu de fezabilitate- reabilitarea reteaua iluminat p76 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici- drumuri de in)Proiect de hot. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici- drumuri de in89 kB
Download this file (Proiect de hot. privind modif. contr. de delegare nr. 4 din 2009.pdf)Proiect de hot. privind modif. contr. de delegare nr. 4 din 2009.pdf82 kB
Download this file (Proiect de hot. privind darea in administrare a Monumentului Eroilor din satul P)Proiect de hot. privind darea in administrare a Monumentului Eroilor din satul P351 kB
Download this file (Proiect de hot.privind aprobarea Actului Aditional la contr. incheiat intre com.)Proiect de hot.privind aprobarea Actului Aditional la contr. incheiat intre com.141 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobare a planului de ocpuare a functiilor publice pe a)Proiect de hot. privind aprobare a planului de ocpuare a functiilor publice pe a197 kB
Download this file (Proiect de hot. privind inchirierea prin licitatie publica a unor pasuni 2.pdf)Proiect de hot. privind inchirierea prin licitatie publica a unor pasuni 2.pdf3137 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea programului de audienta a consilierilor locali)Proiect de hot. privind aprobarea programului de audienta a consilierilor locali107 kB
Download this file (Proiect de hot. privind moficiarea HCL privind aprobarea impozitelor si taxelor )Proiect de hot. privind moficiarea HCL privind aprobarea impozitelor si taxelor 57 kB
Download this file (PH modificare contract delegare.pdf)PH modificare contract delegare.pdf28 kB
Download this file (Proiect de hot. Zăbala cu privire aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de in)Proiect de hot. Zăbala cu privire aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de in27 kB
Download this file (plan de actiune legea 416- 2017.pdf)plan de actiune legea 416- 2017.pdf166 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcol)Proiect de hot. cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcol30 kB
Download this file (Plan de scolarizare 2016 -2017.pdf)Plan de scolarizare 2016 -2017.pdf86 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Burnichi)Proiect de hot. cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Burnichi27 kB
Download this file (Proiect de hot. privind utilizarea excedentului din anii precedenti.pdf)Proiect de hot. privind utilizarea excedentului din anii precedenti.pdf59 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea dispozitiei primarului si modificarea bugetulu)Proiect de hot. privind aprobarea dispozitiei primarului si modificarea bugetulu98 kB
Download this file (Proiect de hotarare pasunat.pdf)Proiect de hotarare pasunat.pdf574 kB