GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

LATEST NEWS

ZIUA FAMILIILOR

TOURINFO ZABALA

ZILELE SATULUI

112

Numarul unic pentru

apeluri de urgenta este 112

SCHENGEN II.

HOTĂRÂRI - 2015 - HATÁROZATOK

Attachments:
Download this file (Hot. privind aporbarea angajarii de zilier.pdf)Hot. privind aporbarea angajarii de zilier.pdf314 kB
Download this file (Anexa nr. 1 - Plan pentru ocuparea functiilor publice.pdf)Anexa nr. 1 - Plan pentru ocuparea functiilor publice.pdf493 kB
Download this file (Hot. privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice.pdf)Hot. privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice.pdf395 kB
Download this file (Anexa nr.1 - Reteaua scolara.pdf)Anexa nr.1 - Reteaua scolara.pdf50 kB
Download this file (Hot. de cons. cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolar)Hot. de cons. cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolar86 kB
Download this file (Anexa nr.3 - Impozite si taxe locale pe anul 2016.pdf)Anexa nr.3 - Impozite si taxe locale pe anul 2016.pdf46 kB
Download this file (Anexa nr. 2  - Impozite si taxe locale pe anul 2016.pdf)Anexa nr. 2 - Impozite si taxe locale pe anul 2016.pdf90 kB
Download this file (Anexa nr.1 - Impozite si taxe locale pe anul 2016.pdf)Anexa nr.1 - Impozite si taxe locale pe anul 2016.pdf233 kB
Download this file (Hot.de cons.cu privire la aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016.p)Hot.de cons.cu privire la aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016.p87 kB
Download this file (Hot. de cons.cu privire la validarea Dispoziţiei viceprimarului  privind majorar)Hot. de cons.cu privire la validarea Dispoziţiei viceprimarului privind majorar84 kB
Download this file (Hot. de cons.privind alegerea viceprimarului Consiliului Local al Comunei Zăbala)Hot. de cons.privind alegerea viceprimarului Consiliului Local al Comunei Zăbala73 kB
Download this file (Hot.de cons.privind aprobarea includerii suprafeţei de 483,8 ha de păşune împădu)Hot.de cons.privind aprobarea includerii suprafeţei de 483,8 ha de păşune împădu89 kB
Download this file (Hot.privind instrumentare proiectului „Dotarea Căminului Cultural din satul Zăba)Hot.privind instrumentare proiectului „Dotarea Căminului Cultural din satul Zăba170 kB
Download this file (Hot. aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Zăbala 2014 – 2020.pdf)Hot. aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Zăbala 2014 – 2020.pdf74 kB
Download this file (Hot.cu privire la aprobarea dării de seamă contabile pe trimestrul III.pdf)Hot.cu privire la aprobarea dării de seamă contabile pe trimestrul III.pdf69 kB
Download this file (Hotarare privind rectificare de buget.pdf)Hotarare privind rectificare de buget.pdf84 kB
Download this file (Hot.privind aprobarea încheierii acordului de colaborare între Comuna Zăbala şi )Hot.privind aprobarea încheierii acordului de colaborare între Comuna Zăbala şi 114 kB
Download this file (Hot. privind rect.de buget anul 2015.pdf)Hot. privind rect.de buget anul 2015.pdf88 kB
Download this file (Hot.cons.privind asigurarea accesului public cu titlu gratuit la investiţia real)Hot.cons.privind asigurarea accesului public cu titlu gratuit la investiţia real87 kB
Download this file (Hot.cons.cu privire la desemnarea a doi consilieir ca membru în Consiliul de Adm)Hot.cons.cu privire la desemnarea a doi consilieir ca membru în Consiliul de Adm68 kB
Download this file (Hot.cons.taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficieaz)Hot.cons.taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficieaz91 kB
Download this file (Hot.cons.privind modificarea şi completarea HCL nr. 29 din 2002 cu privire la în)Hot.cons.privind modificarea şi completarea HCL nr. 29 din 2002 cu privire la în76 kB
Download this file (Hot.cons.cu privire la rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli  n)Hot.cons.cu privire la rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli n86 kB
Download this file (Hot.cons.cu privire la instrumentarea proiectului “Modernizare drumuri de acces )Hot.cons.cu privire la instrumentarea proiectului “Modernizare drumuri de acces 103 kB
Download this file (Hot.cons.privind modificarea parţială a datelor din coloana 6 – valoarea de inve)Hot.cons.privind modificarea parţială a datelor din coloana 6 – valoarea de inve73 kB
Download this file (Hot.cons.privind aprobarea contractului de servicii de diriginte de şantier.pdf)Hot.cons.privind aprobarea contractului de servicii de diriginte de şantier.pdf109 kB
Download this file (Hot.cons.privind aprobarea contractului de servicii de diriginte de şantier cu S)Hot.cons.privind aprobarea contractului de servicii de diriginte de şantier cu S93 kB
Download this file (Hot.cons.cu privire la înfrăţirea comunei Zăbala, judeţul Covasna din România şi)Hot.cons.cu privire la înfrăţirea comunei Zăbala, judeţul Covasna din România şi72 kB
Download this file (PROTOCOL ZABALA SI FUZESABONY.pdf)PROTOCOL ZABALA SI FUZESABONY.pdf51 kB
Download this file (Egyuttmukodesi megallapodas.pdf)Egyuttmukodesi megallapodas.pdf51 kB
Download this file (COLLABORATION PROTOCOL.pdf)COLLABORATION PROTOCOL.pdf43 kB
Download this file (Hot.cons.cu privire la aprobarea dării de seamă contabile pe trimestrul II.pdf)Hot.cons.cu privire la aprobarea dării de seamă contabile pe trimestrul II.pdf69 kB
Download this file (Hot.cons.cu privire la rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli nr)Hot.cons.cu privire la rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli nr88 kB
Download this file (Hot.cons.cu privire la aprobarea modificării-completării inventarului domeniului)Hot.cons.cu privire la aprobarea modificării-completării inventarului domeniului92 kB
Download this file (Hot.cons.privind aprobarea întabulării în evidenţa cărţii funciare a unor străzi)Hot.cons.privind aprobarea întabulării în evidenţa cărţii funciare a unor străzi93 kB
Download this file (Hot.cons.privind schimbarea denumirii străzii „ Hegymege”.pdf)Hot.cons.privind schimbarea denumirii străzii „ Hegymege”.pdf86 kB
Download this file (Hot.cons.privind atribuire denumire de străzi.pdf)Hot.cons.privind atribuire denumire de străzi.pdf95 kB
Download this file (Hot.cons.privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Zăbala.p)Hot.cons.privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Zăbala.p68 kB
Download this file (Hot.cons.privind gospodărirea localităţilor din teritoriul administrativ al comu)Hot.cons.privind gospodărirea localităţilor din teritoriul administrativ al comu80 kB
Download this file (Hot.cons.cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal -  „Înfiinţare fermă )Hot.cons.cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Înfiinţare fermă 68 kB
Download this file (Hot.cons.cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Casă de locuit şi an)Hot.cons.cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Casă de locuit şi an68 kB
Download this file (Hot.cons.privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Zăbala î)Hot.cons.privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Zăbala î82 kB
Download this file (Hot.cons.privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Modernizare D)Hot.cons.privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Modernizare D94 kB
Download this file (Hot. cons. cu privire la rectificarea bugetului local nr.4.pdf)Hot. cons. cu privire la rectificarea bugetului local nr.4.pdf86 kB
Download this file (Hot.cons. privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Modernizare )Hot.cons. privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Modernizare 77 kB
Download this file (Hot.cu privire la modificarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului d)Hot.cu privire la modificarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului d66 kB
Download this file (Hot.privind împuternicirea unui avocat, în vederea promovării şi reprezentării i)Hot.privind împuternicirea unui avocat, în vederea promovării şi reprezentării i77 kB
Download this file (Hot.cu privire la aprobarea menţinerii Parteneriatului public – privat între com)Hot.cu privire la aprobarea menţinerii Parteneriatului public – privat între com70 kB
Download this file (Hot.cu privire aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru )Hot.cu privire aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 65 kB
Download this file (Hot. dării de seamă contabile pe trimestrul I.pdf)Hot. dării de seamă contabile pe trimestrul I.pdf68 kB
Download this file (Hot. privind rectificarea de buget nr. 3.pdf)Hot. privind rectificarea de buget nr. 3.pdf85 kB
Download this file (Hot.cu privire la cesiunea părţilor sociale, modificarea actului constitutiv al )Hot.cu privire la cesiunea părţilor sociale, modificarea actului constitutiv al 72 kB
Download this file (Hot.privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Zăb)Hot.privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Zăb92 kB
Download this file (Hot. privind rectificarea de buget nr. 2.pdf)Hot. privind rectificarea de buget nr. 2.pdf85 kB
Download this file (Hot.primar privind asocierea comunei Zăbala în calitate de membru fondator, la î)Hot.primar privind asocierea comunei Zăbala în calitate de membru fondator, la î83 kB
Download this file (Hot. cu privire la aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de)Hot. cu privire la aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de69 kB
Download this file (Hotarare aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014.pdf)Hotarare aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014.pdf66 kB
Download this file (Hotarare rectificare de buget nr. 1.pdf)Hotarare rectificare de buget nr. 1.pdf88 kB
Download this file (hot.de cons.cu privire la aprobarea modificării indicatorilor tehnico-econo~.pdf)hot.de cons.cu privire la aprobarea modificării indicatorilor tehnico-econo~.pdf72 kB
Download this file (Hot.de cons.cu privire la darea în administrarea unităţilor de învăţământ c~.pdf)Hot.de cons.cu privire la darea în administrarea unităţilor de învăţământ c~.pdf77 kB
Download this file (Hot.de cons.cu privire la adoptarea Bugetului General al unităţii administr~.pdf)Hot.de cons.cu privire la adoptarea Bugetului General al unităţii administr~.pdf74 kB
Download this file (Hot. de cons. cu privire la aprobarea modificării indicatorilor tehnico-eco~.pdf)Hot. de cons. cu privire la aprobarea modificării indicatorilor tehnico-eco~.pdf75 kB
Download this file (hot.de cons.cu privire la închirierea prin licitaţie publică deschisă a unu~.pdf)hot.de cons.cu privire la închirierea prin licitaţie publică deschisă a unu~.pdf70 kB
Download this file (Hot. de cons.cu privire la aprobarea organizării concursurilor sportive de ~.pdf)Hot. de cons.cu privire la aprobarea organizării concursurilor sportive de ~.pdf73 kB
Download this file (Hot.de cons.cu privire la aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale ca membru~.pdf)Hot.de cons.cu privire la aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale ca membru~.pdf71 kB