GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

CSALÁDOK NAPJA

TOURINFO ZABOLA

FALUNAPOK

112

Numarul unic pentru

apeluri de urgenta este 112

SCHENGEN II.

Gróf Mikó Imre

Zabolán született 1805. szept. 4-én. Kolozsváron halt meg 1876. szeptember 16-án. Miután Nagyenyeden befejezte tanulmányait, állami hivatalba lépett. 1847-ben erdélyi kincstárnok és belső titkos tanácsos lett. A szabadságharcot követő időkben irodalmi, társadalmi és egyházi téren munkálkodott. 1865-ben országgyűlési képviselő, 1867-ben közlekedési miniszter lett, s az volt 1870-ig. Mint főpohárnokmester halt meg. A nagyenyedi kollégiumnak l838-tól, az erdélyi egyházkerületnek 1840-től egyik főgondnoka. A nagyenyedi kollégium vagyoni helyzetét rendbe hozta, épületét helyreállította, könyvtárát és éremgyűjteményét a magáéból megint gazdaggá tette. Segítette a kolozsvári és szászvárosi gimnáziumokat a róla elnevezett sepsiszentgyörgyi gimnáziumnak (Mikó Kollégium) végrendeletében 60000 forintot hagyományozott.

A kolozsvári teológiai akadémia alapjához 4000 forinttal járult, s számos egyháznak tett alapítványokat. Az Erdélyi Múzeum megalapítója és a Magyar Történelmi Társulatnak az elnöke. A Magyar Tudományos Akadémia 1858-ban tiszteletbeli taggá választotta, amit mecénási és írói munkaságával egyaránt kiérdemelt. Főleg a történelem terén dolgozott. Egyházi jellegű művei: Bod Péter élete és munkái, Benkő József élete és munkái. Mellszobrát az általa nemzetének ajándékozott kolozsvári " Múzeum-kertben" 1889. jún. 10-én leplezték le.

 

Dr. Dimény István jogász, közéleti személyiség.

- Iskolái: Zabola, Nagyenyed, Kolozsvár Budapest. Budapesten ügyvédi diplomát szerzett.

- Pályafutása: Felvidék. 1848-tól Zabolán egyházmegyei kurátor, iskolaszéki tag és elnök. (1860)

- Végrendeletében: 1892. január 15-én vagyonát a zabolai református iskolának hagyta, amit a kovásznai Királyi Jónás bíróság 1893. május 16-án jóváhagyott.

- Sírkövén ez áll: Dr. Dimény István ügyvéd 1808-1893 iskolánk jótevője.

 

Basa Tamás

Basa- család egyike a kihalt ősi székely családoknak. A család tagjainak jelenős szerep jutott a történelemben, melyekben történelmükben szerep jutott. A család eredeti fészke Gelence volt és a családból legelső Basa György tűnik ki, Zápolyai János követe, aki II. Lajosnak, Pentelénre vitte a királynak üzenetét, hogy seregével útban van, ezért az harcot ne kezdje meg. Mivel a király az üzenetet nem tartotta be ezért bekövetkezet a siralmas mohácsi vész 1526-ban. A család legkitűnőbb tagja a zabolai Basa Tamás volt, aki:

- 1636-ban követe volt Lupu vajdának

- Boros Jenőnél Rákóczinak békebiztosa volt

- 1642-ben Háromszék főkapitánya, tanácsos és a posta követe.

- 1661-ben jelen van a marosvásárhelyi gyűlésen, ahol Apafi Mihályt trónra emelik

A Zabolai Basa kúriában tartotta 1667-ben Bethlen Miklós eljegyzését Kun Ilonával, Basa Tamás unoka húgával. Jelen volt Bethlen Gábor is.