Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file Anexa la HCL nr. 3..pdf 150.17 KB
An Adobe Acrobat file Anexa la HCL nr. 5.pdf 153.77 KB
An Adobe Acrobat file Anexa la HCL nr. 6-Organigrama.pdf 51.37 KB
An Adobe Acrobat file Anexa la HCL nr. 7.pdf 1.21 MB
An Adobe Acrobat file Anexa la HCL nr. 8.pdf 46.27 KB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.2 la HCL nr. 6.pdf 221.68 KB
An Adobe Acrobat file Anexa nr. 2 la HCL nr. 8 .pdf 555.87 KB
An Adobe Acrobat file Anexa nr. 3 la HCL nr. 8 .pdf 132.28 KB
An Adobe Acrobat file HCL 18 privind aprobarea om. Zabala la- Programul judetean ptr. reabilitarea si modernizarea caminelor culturale din mediul urban-Caminul Cultural nr.2 Zabala.pdf 101.61 KB
An Adobe Acrobat file HCL 19 privind aprobarea om. Zabala la- Programul judetean ptr. reabilitarea si modernizarea caminelor culturale din mediul urban-Tamasfalau.pdf 104.12 KB
An Adobe Acrobat file HCL 20 privind aprobarea om. Zabala la- Programul judetean ptr. reabilitarea si modernizarea caminelor culturale din mediul urban-Surcea.pdf 103.4 KB
An Adobe Acrobat file HCL 21 privind Dotarea bazei sportive.pdf 95.83 KB
An Adobe Acrobat file HCL 22 privind Dotarea cabinetului medical uman.pdf 135.5 KB
An Adobe Acrobat file HCL 23 prinind dotarea Bibl. Fejer Miklos.pdf 97.87 KB
An Adobe Acrobat file HCL 24 privind validarea cons. local Harai Lorant.pdf 162.41 KB
An Adobe Acrobat file HCL 25 privind desemnarea unui reprezentant in Cons. de Admin. al Scolii Gimnaziale nr. 1 Zabala.pdf 116.21 KB
An Adobe Acrobat file HCL 26 privind aprobarea contului de executie.pdf 224.06 KB
An Adobe Acrobat file HCL 27 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf 51.03 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.1 cu privire la utiliozarea excedentului din anii precedenti.pdf 69.9 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 2 privind stabilirea cuantumului indemnizatie consilierilor locali.pdf 87.74 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 3 privind stabilirea salariului de baza a personalului.pdf 141.85 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 4 privind aprobarea utilizarii anumitei sume din excedent.pdf 76.21 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 5 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local.pdf 71.28 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 6 privind modificarea si actualizarea statului de functii si a organigramei.pdf 88.34 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.7 privind inchirierea unui spatii.pdf 139.19 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 8 privind organizarea si functionarea retelei scolare din Comuna Zabala.pdf 91.34 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 9 privind aprobarea devizului general.pdf 65.6 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 10 privind aprobarea realizarea investities-Infiintarea spatii de joaca ptr. copii.pdf 61.92 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 11 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf 51.96 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 12 cu privire la aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018.pdf 67.59 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 13 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf 48.61 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 14 cu privire la incetarea de drept mandatului de consilier local.pdf 74.25 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 15 - BUGETUL pe anul 2019.pdf 133.17 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 16 cu privire la aprobarea Stategiei anuale de achizitii publice.pdf 106.52 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 17 privind stabilirea componentei echipei mobile in caz de violenta domestica.pdf 93.68 KB
An Adobe Acrobat file Strategia anuala de achizitii publice.pdf 2.06 MB
An Adobe Acrobat file hcl 32 privind completarea hcl 55 din 2017.pdf 318.68 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr. 28-puz szabo arpad.pdf 87.52 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr. 29-modernizare si reabilitare drum comunal dc10.pdf 201.1 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr. 30-modernizare drumuri de interes local.pdf 226.88 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr. 31 privind aprobarea ghidul solicitantului.pdf 125.31 KB

Search

Language