HOTĂRÂRI - 2018 - HATÁROZATOK

Attachments:
Download this file (HCL privind aprobarea SAAP pe anul 2018.pdf)HCL privind aprobarea SAAP pe anul 2018.pdf65 kB
Download this file (1.1.Strategia anuala de achizitii publice 2018 Zabala.pdf)1.1.Strategia anuala de achizitii publice 2018 Zabala.pdf2832 kB
Download this file (HCL privind aprobarea documentației de atribuire pentru investiția Achiziționare)HCL privind aprobarea documentației de atribuire pentru investiția Achiziționare2613 kB
Download this file (HCL privind încheierea unui Act adițional la Contractul de închiriere nr. 2490_1)HCL privind încheierea unui Act adițional la Contractul de închiriere nr. 2490_1130 kB
Download this file (HCL privind mandatarea reprezentantului comunei Zăbala în Adunarea Generală a As)HCL privind mandatarea reprezentantului comunei Zăbala în Adunarea Generală a As103 kB
Download this file (HCL privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2017.pdf)HCL privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2017.pdf2174 kB
Download this file (Bilant_31.12.2017.pdf)Bilant_31.12.2017.pdf391 kB
Download this file (Anexa nr. 13_cheltuieli.pdf)Anexa nr. 13_cheltuieli.pdf1432 kB
Download this file (Anexa nr. 12_venituri.pdf)Anexa nr. 12_venituri.pdf349 kB
Download this file (Anexa nr.11_cheltuieli.pdf)Anexa nr.11_cheltuieli.pdf252 kB
Download this file (Anexa nr. 11_venituri.pdf)Anexa nr. 11_venituri.pdf59 kB
Download this file (HCL cu privire la rectificarea bugetului local nr. 1_2018.pdf)HCL cu privire la rectificarea bugetului local nr. 1_2018.pdf292 kB
Download this file (HCL privind aprobarea doc. de atribuire și a doc.suport aferente procedurii de a)HCL privind aprobarea doc. de atribuire și a doc.suport aferente procedurii de a180 kB
Download this file (HCL privind aprobarea achizitionării unor servicii juridice în contradictoriu cu)HCL privind aprobarea achizitionării unor servicii juridice în contradictoriu cu81 kB
Download this file (HCL pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv)HCL pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv487 kB
Download this file (lista de investiții_2018.pdf)lista de investiții_2018.pdf685 kB
Download this file (initial_sectiune venituri proprii_2018.pdf)initial_sectiune venituri proprii_2018.pdf324 kB
Download this file (initial venit proprii_2018.pdf)initial venit proprii_2018.pdf267 kB
Download this file (initial_sectiune2_2018.pdf)initial_sectiune2_2018.pdf1621 kB
Download this file (initial_sectiune_2018.pdf)initial_sectiune_2018.pdf326 kB
Download this file (initial2_2018.pdf)initial2_2018.pdf1404 kB
Download this file (initial_2018.pdf)initial_2018.pdf280 kB
Download this file (HCL privind aprobarea bugetului local pe anul 2018.pdf)HCL privind aprobarea bugetului local pe anul 2018.pdf186 kB
Download this file (HCL cu privire la aprobarea devizului general, aprobarea cofinanțării proiectulu)HCL cu privire la aprobarea devizului general, aprobarea cofinanțării proiectulu792 kB
Download this file (HCL cu privire la aprobarea programului achizițiilor publice pt. anul 2018, la n)HCL cu privire la aprobarea programului achizițiilor publice pt. anul 2018, la n893 kB
Download this file (HCL privind vânzarea prin licitație publică  a materialului lemnos proprietateac)HCL privind vânzarea prin licitație publică a materialului lemnos proprietateac976 kB
Download this file (HCL cu privire laaprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pt. r)HCL cu privire laaprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pt. r213 kB
Download this file (HCL privind stabilirea salariilor de bază ale funcțiuonarilor publci și personal)HCL privind stabilirea salariilor de bază ale funcțiuonarilor publci și personal303 kB
Download this file (HCL privind stabilirea cuantumului indemnizației consilierilor locali, începând )HCL privind stabilirea cuantumului indemnizației consilierilor locali, începând 86 kB
Download this file (HCL privind aprobarea participrarii comunei Zabala la Programul judetean pt. spr)HCL privind aprobarea participrarii comunei Zabala la Programul judetean pt. spr437 kB
Download this file (HCL privind aprobarea exploatarii ca lemn de foc pentru populatie a masei lemnoa)HCL privind aprobarea exploatarii ca lemn de foc pentru populatie a masei lemnoa119 kB
Download this file (HCL cu privire la utilizarea excedentului din anii precedenti ca sursa de finana)HCL cu privire la utilizarea excedentului din anii precedenti ca sursa de finana68 kB