GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

CSALÁDOK NAPJA

TOURINFO ZABOLA

FALUNAPOK

112

Numarul unic pentru

apeluri de urgenta este 112

SCHENGEN II.

HOTĂRÂRI - 2016 - HATÁROZATOK

Attachments:
Download this file (Hot. nr. 84 din 2016.pdf)Hot. nr. 84 din 2016.pdf77 kB
Download this file (Hot. nr. 83 din 2016.pdf)Hot. nr. 83 din 2016.pdf78 kB
Download this file (Hot. nr. 82 din 2016.pdf)Hot. nr. 82 din 2016.pdf111 kB
Download this file (Hot. nr. 81 din 2016.pdf)Hot. nr. 81 din 2016.pdf357 kB
Download this file (Hot. nr. 79 din 2016.pdf)Hot. nr. 79 din 2016.pdf73 kB
Download this file (Hot. nr. 78 din 2016.pdf)Hot. nr. 78 din 2016.pdf2040 kB
Download this file (Hot. nr. 77 din 2016.pdf)Hot. nr. 77 din 2016.pdf100 kB
Download this file (Hot. nr. 75 din 2016.pdf)Hot. nr. 75 din 2016.pdf119 kB
Download this file (Hot. nr. 74 din 2016.pdf)Hot. nr. 74 din 2016.pdf120 kB
Download this file (Hot. nr. 73 din 2016.pdf)Hot. nr. 73 din 2016.pdf2642 kB
Download this file (Hot. nr. 72 din 2016.pdf)Hot. nr. 72 din 2016.pdf335 kB
Download this file (HCL nr. 70 din 2016.pdf)HCL nr. 70 din 2016.pdf205 kB
Download this file (HCL nr. 69 din 2016.pdf)HCL nr. 69 din 2016.pdf122 kB
Download this file (HCL nr. 68 din 2016.pdf)HCL nr. 68 din 2016.pdf84 kB
Download this file (HCL nr. 67 din 2016.pdf)HCL nr. 67 din 2016.pdf125 kB
Download this file (HCL nr. 66 din 2016.pdf)HCL nr. 66 din 2016.pdf125 kB
Download this file (HCL nr. 65 din 2016.pdf)HCL nr. 65 din 2016.pdf129 kB
Download this file (HCL nr. 64 din 2016.pdf)HCL nr. 64 din 2016.pdf117 kB
Download this file (HCL nr. 62 din 2016.pdf)HCL nr. 62 din 2016.pdf78 kB
Download this file (HCL nr. 61 din 2016.pdf)HCL nr. 61 din 2016.pdf126 kB
Download this file (HCL privind aprobarea DALI a proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico- econ)HCL privind aprobarea DALI a proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico- econ127 kB
Download this file (HCL privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului înscris în C.F)HCL privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului înscris în C.F102 kB
Download this file (HCL pentru aprobarea modificării Contractului de asociere, Actului constitutiv ș)HCL pentru aprobarea modificării Contractului de asociere, Actului constitutiv ș149 kB
Download this file (HCL cu privire la rectificarea bugetului general pe anul 2016 nr. 7.pdf)HCL cu privire la rectificarea bugetului general pe anul 2016 nr. 7.pdf119 kB
Download this file (HCL privind modificarea și completarea HCL nr. 37 din 24 iunie 2016, privind org)HCL privind modificarea și completarea HCL nr. 37 din 24 iunie 2016, privind org143 kB
Download this file (HCL cu privire la validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului )HCL cu privire la validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului 88 kB
Download this file (HCL prin care se ia act de demisia dl.consilier Sebestyen Tibor Levente.pdf)HCL prin care se ia act de demisia dl.consilier Sebestyen Tibor Levente.pdf69 kB
Download this file (HCL cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a materialului lemnos, proprie)HCL cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a materialului lemnos, proprie134 kB
Download this file (Caiet de sarcini vanzare material lemnos.pdf)Caiet de sarcini vanzare material lemnos.pdf149 kB
Download this file (hot. de cons. motive privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a ris)hot. de cons. motive privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a ris570 kB
Download this file (Plan de analiza si acoperire a riscurilor.pdf)Plan de analiza si acoperire a riscurilor.pdf692 kB
Download this file (Hot. de cons. cu privire la desemnarea a doi consilieir ca membru în Consiliul d)Hot. de cons. cu privire la desemnarea a doi consilieir ca membru în Consiliul d503 kB
Download this file (Hot. de cons. cu privire la rectificarea bugetului nr. 6.pdf)Hot. de cons. cu privire la rectificarea bugetului nr. 6.pdf428 kB
Download this file (Hot. de cons. privind modificarea și completarea Hotărârii Consililului Local nr)Hot. de cons. privind modificarea și completarea Hotărârii Consililului Local nr694 kB
Download this file (Hot. de cons. cu privire la actualizare date pentru imobil cuprins în C.F. nr. 2)Hot. de cons. cu privire la actualizare date pentru imobil cuprins în C.F. nr. 2450 kB
Download this file (Hot. de cons. cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi )Hot. de cons. cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi 501 kB
Download this file (Anexa.pdf)Anexa.pdf176 kB
Download this file (hot. de cons.privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului  „Dotarea )hot. de cons.privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Dotarea 0 kB
Download this file (Hot.de cons.privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Amenajare )Hot.de cons.privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Amenajare 0 kB
Download this file (Hot.de cons. privind rectificarea buetului local nr. 4.pdf)Hot.de cons. privind rectificarea buetului local nr. 4.pdf499 kB
Download this file (Hot. de cons. privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului loc)Hot. de cons. privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului loc419 kB
Download this file (Hot. de cons. privind alegerea viceprimarului comunei ZĂBALA.pdf)Hot. de cons. privind alegerea viceprimarului comunei ZĂBALA.pdf411 kB
Download this file (Hot. de cons.privind alegerea preşedintelui de şedinţă.pdf)Hot. de cons.privind alegerea preşedintelui de şedinţă.pdf414 kB
Download this file (Hot. de cons.privind declararea Consiliului local al comunei ZĂBALA ca legal con)Hot. de cons.privind declararea Consiliului local al comunei ZĂBALA ca legal con413 kB
Download this file (Hot. de cons. privind consemnarea rezultatului validării mandatelor consilierilo)Hot. de cons. privind consemnarea rezultatului validării mandatelor consilierilo422 kB
Download this file (Hot. de cons.privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor di)Hot. de cons.privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor di417 kB
Download this file (Hot. de cons. cu privire la rectificarea bugetului local nr. 3.pdf)Hot. de cons. cu privire la rectificarea bugetului local nr. 3.pdf445 kB
Download this file (Hot. de cons. cu privire la aprobarea dării de seamă contabile pe trimestrul I a)Hot. de cons. cu privire la aprobarea dării de seamă contabile pe trimestrul I a446 kB
Download this file (Hot. de cons.privind implementarea proiectului ”Modernizare strazi in comuna Zab)Hot. de cons.privind implementarea proiectului ”Modernizare strazi in comuna Zab0 kB
Download this file (Hot. de cons. privind necesitatea aprobării documentației tehnico-economice afer)Hot. de cons. privind necesitatea aprobării documentației tehnico-economice afer0 kB
Download this file (Hot. de cons.privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Amenajare)Hot. de cons.privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Amenajare0 kB
Download this file (Hot. de cons. pentru completarea Hotărârii Consiliului local nr. 9 din 2016 priv)Hot. de cons. pentru completarea Hotărârii Consiliului local nr. 9 din 2016 priv0 kB
Download this file (Hot. de cons.privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Zăba)Hot. de cons.privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Zăba451 kB
Download this file (Hot. de cons. cu privire rectificarea bugetului local nr. 2.pdf)Hot. de cons. cu privire rectificarea bugetului local nr. 2.pdf446 kB
Download this file (Hot. de cons. u privire modificarea HCL nr.72 din 2015 privind stabilirea şi apr)Hot. de cons. u privire modificarea HCL nr.72 din 2015 privind stabilirea şi apr526 kB
Download this file (Hot. de cons.cu privire aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes loca)Hot. de cons.cu privire aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes loca437 kB
Download this file (Plan de actiuni si lucrari de interes local.pdf)Plan de actiuni si lucrari de interes local.pdf591 kB
Download this file (Hot. de cons.cu privire la modificarea şi aprobarea statului de funcţii şi a org)Hot. de cons.cu privire la modificarea şi aprobarea statului de funcţii şi a org437 kB
Download this file (Stat de functii.pdf)Stat de functii.pdf263 kB
Download this file (Organigrama.pdf)Organigrama.pdf199 kB
Download this file (Hot. privind aprobarea infiintarii unei activitati finantate integral din venitu)Hot. privind aprobarea infiintarii unei activitati finantate integral din venitu529 kB
Download this file (Hot.cu privire la instrumentarea proiectului în cadrul proiectului Modernizare d)Hot.cu privire la instrumentarea proiectului în cadrul proiectului Modernizare d134 kB
Download this file (Hot.cu privire la acordarea unor facilităţi fiscale.pdf)Hot.cu privire la acordarea unor facilităţi fiscale.pdf89 kB
Download this file (Hot.cu privire la acordare de tichete sociale.pdf)Hot.cu privire la acordare de tichete sociale.pdf93 kB
Download this file (Hot.cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul)Hot.cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul86 kB
Download this file (Hot. cu privire la rectifcare de buget nr.1.pdf)Hot. cu privire la rectifcare de buget nr.1.pdf86 kB
Download this file (Anexa nr. 1 Regulament.pdf)Anexa nr. 1 Regulament.pdf261 kB
Download this file (Hot. de cons.privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare ș)Hot. de cons.privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare ș98 kB
Download this file (Hot. de cons.Cu privire la îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 72 d)Hot. de cons.Cu privire la îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 72 d107 kB
Download this file (Hot. de cons.privind aprobarea încheierii unui contract de acces şi utilizarea a)Hot. de cons.privind aprobarea încheierii unui contract de acces şi utilizarea a72 kB
Download this file (TARIFE.pdf)TARIFE.pdf114 kB
Download this file (Regulament serviciu de salubrizare.pdf)Regulament serviciu de salubrizare.pdf300 kB
Download this file (ACT AD 15 la Contr delegare.pdf)ACT AD 15 la Contr delegare.pdf89 kB
Download this file (Hot.de cons.privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4 di)Hot.de cons.privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4 di106 kB
Download this file (Hot.de cons.cu privire la aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale ca membru în A)Hot.de cons.cu privire la aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale ca membru în A90 kB
Download this file (Hot.de cons.Cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urba)Hot.de cons.Cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urba86 kB
Download this file (Hot. de cons.Cu privire la adoptarea Bugetului General al unităţii administrativ)Hot. de cons.Cu privire la adoptarea Bugetului General al unităţii administrativ72 kB
Download this file (Hot. de cons. Privind utilizarea excedentului din anii precedenţi pentru  finanţ)Hot. de cons. Privind utilizarea excedentului din anii precedenţi pentru finanţ83 kB