GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

CSALÁDOK NAPJA

TOURINFO ZABOLA

FALUNAPOK

112

Numarul unic pentru

apeluri de urgenta este 112

SCHENGEN II.

PROIECTE DE HOTĂRÂRI - 2016 - HATÁROZAT TERVEZETEK

Attachments:
Download this file (Proiect de hot. privina vanzare material lemnos. nr. 4.pdf)Proiect de hot. privina vanzare material lemnos. nr. 4.pdf112 kB
Download this file (proiect de hot. privind dezmembrare teren proprietate de stat.pdf)proiect de hot. privind dezmembrare teren proprietate de stat.pdf70 kB
Download this file (Proiect de hot. vanzare material lemnos.3.pdf)Proiect de hot. vanzare material lemnos.3.pdf112 kB
Download this file (Proiect de hot. modernizare iluminat public.pdf)Proiect de hot. modernizare iluminat public.pdf101 kB
Download this file (Proiect de hot. acordare ajutor de urgenta.pdf)Proiect de hot. acordare ajutor de urgenta.pdf62 kB
Download this file (Proiect de hot. vanzare material lemnos prin licitatie.pdf)Proiect de hot. vanzare material lemnos prin licitatie.pdf112 kB
Download this file (proiect de hot. rectificare buget nr. 12.pdf)proiect de hot. rectificare buget nr. 12.pdf113 kB
Download this file (proiect de hot. privind vanzarea prin licitatie publica a materialului lemnos.pd)proiect de hot. privind vanzarea prin licitatie publica a materialului lemnos.pd169 kB
Download this file (Proiect de hot. privind desemnarea reprezentantului legal AGA ADI deseuri.pdf)Proiect de hot. privind desemnarea reprezentantului legal AGA ADI deseuri.pdf91 kB
Download this file (Proiect de hot. privind incheierea unui acord de parteneriat cu Fundatia Crestin)Proiect de hot. privind incheierea unui acord de parteneriat cu Fundatia Crestin589 kB
Download this file (Proiect de hot. rectificare de buget nr. 11.pdf)Proiect de hot. rectificare de buget nr. 11.pdf45 kB
Download this file (Proiect de hot. privind modificarea art. 5 din HCL nr.43 din 2013.pdf)Proiect de hot. privind modificarea art. 5 din HCL nr.43 din 2013.pdf64 kB
Download this file (Proiect de hot. dare de seama contabila III.pdf)Proiect de hot. dare de seama contabila III.pdf116 kB
Download this file (CONT DE EXECUTIE III.pdf)CONT DE EXECUTIE III.pdf25 kB
Download this file (proiect de hot. impozite si taxe 2017.pdf)proiect de hot. impozite si taxe 2017.pdf1846 kB
Download this file (Proiect de hot. privind trecerea unor imobile din domeniul privat in domeniul pu)Proiect de hot. privind trecerea unor imobile din domeniul privat in domeniul pu111 kB
Download this file (Proiect de hot. desemnare comisie de inventariere domeniu public.pdf)Proiect de hot. desemnare comisie de inventariere domeniu public.pdf91 kB
Download this file (Proiect de hot. rectificare nr, 10.pdf)Proiect de hot. rectificare nr, 10.pdf69 kB
Download this file (Proiect de hot. privind modificarea Organigramei si statului de functii.pdf)Proiect de hot. privind modificarea Organigramei si statului de functii.pdf459 kB
Download this file (Proiect de hot. desemnare membru in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii)Proiect de hot. desemnare membru in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii97 kB
Download this file (Proiect de hot. reprezentant legal Asociatia Pro Spitalul Olandez.pdf)Proiect de hot. reprezentant legal Asociatia Pro Spitalul Olandez.pdf72 kB
Download this file (Proiect de hot. vanzare material lemnos.pdf)Proiect de hot. vanzare material lemnos.pdf90 kB
Download this file (Proiect de hot. rectificare nr. 9.pdf)Proiect de hot. rectificare nr. 9.pdf90 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aporbare PUZ.pdf)Proiect de hot. privind aporbare PUZ.pdf46 kB
Download this file (proiect de hot. prin care se ia act de demisia consilierului local Sebestyén Tib)proiect de hot. prin care se ia act de demisia consilierului local Sebestyén Tib27 kB
Download this file (Proiect de hot. privind modificarea și completarea HCL nr. 37 din 24 iunie 2016.)Proiect de hot. privind modificarea și completarea HCL nr. 37 din 24 iunie 2016.46 kB
Download this file (Proiect de hot. privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în)Proiect de hot. privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în30 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea DALI, PT și a indicatorilor tehnico- economici)Proiect de hot. privind aprobarea DALI, PT și a indicatorilor tehnico- economici39 kB
Download this file (Proiect de hot. pentru aprobarea modificării Contractului de asociere, Actului c)Proiect de hot. pentru aprobarea modificării Contractului de asociere, Actului c34 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la validarea mandatului de consilier local în cadrul )Proiect de hot. cu privire la validarea mandatului de consilier local în cadrul 27 kB
Download this file (proiect de hot. cu privire la rectificarea bugetului general al comunei Zăbala p)proiect de hot. cu privire la rectificarea bugetului general al comunei Zăbala p32 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundaţia C)Proiect de hot. cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundaţia C39 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a materialului lemn)Proiect de hot.cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a materialului lemn0 kB
Download this file (Caiet de sarcini vanzare material lemnos.pdf)Caiet de sarcini vanzare material lemnos.pdf149 kB
Download this file (Proiect de hot. privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscuril)Proiect de hot. privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscuril259 kB
Download this file (Plan de analiza si acoperire a riscurilor.pdf)Plan de analiza si acoperire a riscurilor.pdf692 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la desemnarea a doi consilieri ca membru în Consiliul)Proiect de hot. cu privire la desemnarea a doi consilieri ca membru în Consiliul191 kB
Download this file (Proiect de hot. privind rectificarea bugetului local nr. 6.pdf)Proiect de hot. privind rectificarea bugetului local nr. 6.pdf194 kB
Download this file (Proiect de hot. privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local n)Proiect de hot. privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local n382 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la actualizare date pentru imobil cuprins în C.F. nr.)Proiect de hot. cu privire la actualizare date pentru imobil cuprins în C.F. nr.200 kB
Download this file (Proiect de hot.schimbarea reprezentantului legal al proiectului  „Dotarea Căminu)Proiect de hot.schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Dotarea Căminu0 kB
Download this file (Proiect de hot. rectificare de buget nr. 4.pdf)Proiect de hot. rectificare de buget nr. 4.pdf199 kB
Download this file (Proiect de hot. privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Amenaj)Proiect de hot. privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Amenaj0 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme ş)Proiect de hot. cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme ş231 kB
Download this file (Anexa.pdf)Anexa.pdf176 kB
Download this file (Proiect de hot. , privind necesitatea aprobării documentației tehnico-economice )Proiect de hot. , privind necesitatea aprobării documentației tehnico-economice 31 kB
Download this file (Proiect de hot. privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Amenaj)Proiect de hot. privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Amenaj33 kB
Download this file (Proiect de hot. motive cu privire la rectificarea bugetului local 3.doc)Proiect de hot. motive cu privire la rectificarea bugetului local 3.doc34 kB
Download this file (Proiect de hot. motive cu privire la aprobarea dării de seamă contabile pe trime)Proiect de hot. motive cu privire la aprobarea dării de seamă contabile pe trime32 kB
Download this file (Proiect de hot. pentru completarea Hotărârii Consiliului local nr. 9 din 2016 pr)Proiect de hot. pentru completarea Hotărârii Consiliului local nr. 9 din 2016 pr41 kB
Download this file (proiect de hot.privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Ză)proiect de hot.privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Ză200 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la rectificarea bugetului local de venituri şi cheltui)Proiect de hot.cu privire la rectificarea bugetului local de venituri şi cheltui196 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire modificarea HCL nr.72 din 2015 privind stabilirea şi a)Proiect de hot.cu privire modificarea HCL nr.72 din 2015 privind stabilirea şi a279 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la modificarea şi aprobarea statului de funcţii şi a o)Proiect de hot.cu privire la modificarea şi aprobarea statului de funcţii şi a o195 kB
Download this file (Stat de functii 1.pdf)Stat de functii 1.pdf263 kB
Download this file (Organigrama 1.pdf)Organigrama 1.pdf198 kB
Download this file (PROIECT DE HOTcu privire la instrumentarea proiectului în cadrul proiectului Mod)PROIECT DE HOTcu privire la instrumentarea proiectului în cadrul proiectului Mod107 kB
Download this file (proiect de hot. cu privire la aprobarea infiintarii unei activitati finantate in)proiect de hot. cu privire la aprobarea infiintarii unei activitati finantate in546 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la acordarea unor facilitati fiscale.pdf)Proiect de hot. cu privire la acordarea unor facilitati fiscale.pdf64 kB
Download this file (Proiect de hot cu privire la acordarea de tichete sociale.pdf)Proiect de hot cu privire la acordarea de tichete sociale.pdf67 kB
Download this file (PROIECT DE HOT cu privire la rectificarea bugetului local nr. 1.pdf)PROIECT DE HOT cu privire la rectificarea bugetului local nr. 1.pdf58 kB
Download this file (PROIECT DE HOTcu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului buget)PROIECT DE HOTcu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului buget57 kB
Download this file (CONT DE EXECUTIE pe anul 2015.pdf)CONT DE EXECUTIE pe anul 2015.pdf77 kB
Download this file (plan de actiune legea 416- 2016.pdf)plan de actiune legea 416- 2016.pdf87 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes lo)Proiect de hot.cu privire aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes lo55 kB
Download this file (Anexa nr. 1 Regulament.pdf)Anexa nr. 1 Regulament.pdf261 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratar)Proiect de hot. privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratar70 kB
Download this file (Stat de functii.pdf)Stat de functii.pdf58 kB
Download this file (Organigrama.pdf)Organigrama.pdf63 kB
Download this file (Proiect de hot. Cu privire la modificarea şi aprobarea statului de funcţii şi a )Proiect de hot. Cu privire la modificarea şi aprobarea statului de funcţii şi a 55 kB
Download this file (Proiect de hot.Cu privire la îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 72)Proiect de hot.Cu privire la îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 7279 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea încheierii unui contract de acces şi utilizare)Proiect de hot. privind aprobarea încheierii unui contract de acces şi utilizare60 kB
Download this file (TARIFE.pdf)TARIFE.pdf114 kB
Download this file (Regulament serviciu de salubrizare.pdf)Regulament serviciu de salubrizare.pdf300 kB
Download this file (ACT AD 15 la Contr delegare.pdf)ACT AD 15 la Contr delegare.pdf89 kB
Download this file (Proiect de hot. privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. )Proiect de hot. privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 78 kB
Download this file (Proiect de hot. Cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a Planului )Proiect de hot. Cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a Planului 55 kB
Download this file (proiect de hot. Cu privire la adoptarea Bugetului General al unităţii administra)proiect de hot. Cu privire la adoptarea Bugetului General al unităţii administra59 kB
Download this file (Proiect de hot. Privind utilizarea excedentului din anii precedenţi pentru  fina)Proiect de hot. Privind utilizarea excedentului din anii precedenţi pentru fina52 kB
Fájlméret Méret