GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

CSALÁDOK NAPJA

TOURINFO ZABOLA

FALUNAPOK

112

Numarul unic pentru

apeluri de urgenta este 112

SCHENGEN II.

PROIECTE DE HOTĂRÂRI - 2015 - HATÁROZAT TERVEZETEK

Attachments:
Download this file (Anexa nr. 1 - plan de scolarizare.pdf)Anexa nr. 1 - plan de scolarizare.pdf50 kB
Download this file (proiect de hot. cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcol)proiect de hot. cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcol58 kB
Download this file (ACT AD 15 la Contr delegare.pdf)ACT AD 15 la Contr delegare.pdf89 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la privind modificarea şi completarea Contractului de)Proiect de hot. cu privire la privind modificarea şi completarea Contractului de78 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la aprobarea dării de seamă contabile pe trimestrul II)Proiect de hot.cu privire la aprobarea dării de seamă contabile pe trimestrul II58 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la validarea Dispoziţiei viceprimarului privind majora)Proiect de hot.cu privire la validarea Dispoziţiei viceprimarului privind majora54 kB
Download this file (Proiect de hot. rectificare buget nr. 9.pdf)Proiect de hot. rectificare buget nr. 9.pdf60 kB
Download this file (Proiect de hot.privind aprobarea includerii suprafeţei de 483,8 ha de păşune împ)Proiect de hot.privind aprobarea includerii suprafeţei de 483,8 ha de păşune împ62 kB
Download this file (Proiect de hot.privind instrumentare proiectului „Dotarea Căminului Cultural din)Proiect de hot.privind instrumentare proiectului „Dotarea Căminului Cultural din141 kB
Download this file (Impozite si taxe pe anul 2016 - Anexa nr. 4.pdf)Impozite si taxe pe anul 2016 - Anexa nr. 4.pdf91 kB
Download this file (impozite si txe locale pe anul 2016 -Anexa nr.3.pdf)impozite si txe locale pe anul 2016 -Anexa nr.3.pdf57 kB
Download this file (Impozite si taxe locale pe anul 2016 -Anexa nr 2.pdf)Impozite si taxe locale pe anul 2016 -Anexa nr 2.pdf89 kB
Download this file (Impozite si taxe locale pe anul 2016 -Anexa 1.pdf)Impozite si taxe locale pe anul 2016 -Anexa 1.pdf230 kB
Download this file (Proiect de hot. aprobare taxe si impozite pe anul 2016.pdf)Proiect de hot. aprobare taxe si impozite pe anul 2016.pdf61 kB
Download this file (Proiect de hot.privind aprobarea încheierii acordului de colaborare între Consil)Proiect de hot.privind aprobarea încheierii acordului de colaborare între Consil85 kB
Download this file (Acord de colaborare.pdf)Acord de colaborare.pdf268 kB
Download this file (Proiect de hot. rectificare de buget nr. 8.pdf)Proiect de hot. rectificare de buget nr. 8.pdf53 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Zăbala 2014)Proiect de hot. privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Zăbala 201452 kB
Download this file (Proiect de hot. privind asigurarea accesului public cu titlu gratuit la investiţ)Proiect de hot. privind asigurarea accesului public cu titlu gratuit la investiţ77 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la desemnarea a doi consilieri ca membru în Consiliul )Proiect de hot.cu privire la desemnarea a doi consilieri ca membru în Consiliul 55 kB
Download this file (Proiect de hot.privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul presta)Proiect de hot.privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul presta62 kB
Download this file (Proiect de hot. privind modificarea şi completarea HCL nr. 29 din 2002 cu privir)Proiect de hot. privind modificarea şi completarea HCL nr. 29 din 2002 cu privir65 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la rectificarea bugetului local  nr.7.pdf)Proiect de hot. cu privire la rectificarea bugetului local nr.7.pdf54 kB
Download this file (Proiect de hot. Cu privire la instrumentarea proiectului “Modernizare drumuri de)Proiect de hot. Cu privire la instrumentarea proiectului “Modernizare drumuri de92 kB
Download this file (Proiect de hot. modif. valoare inventar.pdf)Proiect de hot. modif. valoare inventar.pdf62 kB
Download this file (Proiect de hot. diriginte santier drum exploatatie agricola.pdf)Proiect de hot. diriginte santier drum exploatatie agricola.pdf63 kB
Download this file (Proiect de hot. diriginte santier.pdf)Proiect de hot. diriginte santier.pdf80 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la înfrăţirea comunei Zăbala, judeţul Covasna din Rom)Proiect de hot. cu privire la înfrăţirea comunei Zăbala, judeţul Covasna din Rom59 kB
Download this file (PROTOCOL ZABALA SI FUZESABONY.pdf)PROTOCOL ZABALA SI FUZESABONY.pdf51 kB
Download this file (Egyuttmukodesi Megallapodas.pdf)Egyuttmukodesi Megallapodas.pdf51 kB
Download this file (COLLABORATION PROTOCOL.pdf)COLLABORATION PROTOCOL.pdf43 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la aprobarea dării de seamă contabile pe trimestrul II)Proiect de hot.cu privire la aprobarea dării de seamă contabile pe trimestrul II58 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la rectificarea bugetului local  nr. 5 si nr. 6.pdf)Proiect de hot.cu privire la rectificarea bugetului local nr. 5 si nr. 6.pdf60 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la aprobarea modificării-completării inventarului dom)Proiect de hot. cu privire la aprobarea modificării-completării inventarului dom62 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea întabulării în evidenţa cărţii funciare a unor)Proiect de hot. privind aprobarea întabulării în evidenţa cărţii funciare a unor61 kB
Download this file (Proiect de hot. privind schimbarea denumirii străzii „ Hegymege”.pdf)Proiect de hot. privind schimbarea denumirii străzii „ Hegymege”.pdf55 kB
Download this file (Proiect de hot. atribuire denumire strazi.pdf)Proiect de hot. atribuire denumire strazi.pdf65 kB
Download this file (Proiect de hot.privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Ză)Proiect de hot.privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Ză55 kB
Download this file (Proiect de hot.privind gospodărirea localităţilor din teritoriul administrativ a)Proiect de hot.privind gospodărirea localităţilor din teritoriul administrativ a68 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal -  „Înfiinţare )Proiect de hot.cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Înfiinţare 55 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Casă de locuit)Proiect de hot.cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Casă de locuit56 kB
Download this file (Proiect de hot. privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Z)Proiect de hot. privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Z67 kB
Download this file (Proiect de hot.privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Moderni)Proiect de hot.privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Moderni81 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la rectificarea bugetului local nr. 4.pdf)Proiect de hot.cu privire la rectificarea bugetului local nr. 4.pdf57 kB
Download this file (Proiect de hot.privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Moderni)Proiect de hot.privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „Moderni64 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la modificarea statului de funcţii şi a organigramei a)Proiect de hot.cu privire la modificarea statului de funcţii şi a organigramei a54 kB
Download this file (Organigrama 1.pdf)Organigrama 1.pdf62 kB
Download this file (Stat de functii nr.1.pdf)Stat de functii nr.1.pdf61 kB
Download this file (Proiect de hot.privind împuternicirea domnului Laczkó-Dávid Géza, în calitate de)Proiect de hot.privind împuternicirea domnului Laczkó-Dávid Géza, în calitate de64 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la aprobarea menţinerii Parteneriatului public – priva)Proiect de hot.cu privire la aprobarea menţinerii Parteneriatului public – priva59 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes lo)Proiect de hot.cu privire aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes lo55 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la aprobarea dării de seamă contabile pe trimestrul I )Proiect de hot.cu privire la aprobarea dării de seamă contabile pe trimestrul I 57 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la rectificarea bugetului local de venituri şi cheltu)Proiect de hot. cu privire la rectificarea bugetului local de venituri şi cheltu54 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la cesiunea părţilor sociale, modificarea actului cons)Proiect de hot.cu privire la cesiunea părţilor sociale, modificarea actului cons61 kB
Download this file (Proiect de hot.privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliulu)Proiect de hot.privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliulu60 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la rectificarea bugetului local de venituri şi cheltui)Proiect de hot.cu privire la rectificarea bugetului local de venituri şi cheltui56 kB
Download this file (Proiect de hot.privind asocierea comunei Zăbala în calitate de membru fondator, )Proiect de hot.privind asocierea comunei Zăbala în calitate de membru fondator, 69 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la aprobarea statului de funcţii şi a organigramei apa)Proiect de hot.cu privire la aprobarea statului de funcţii şi a organigramei apa56 kB
Download this file (Organigrama.pdf)Organigrama.pdf64 kB
Download this file (Stat de functii.pdf)Stat de functii.pdf61 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la aprobarea contului  de încheiere a exerciţiului bug)Proiect de hot.cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bug52 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la rectificarea bugetului local  nr.1.pdf)Proiect de hot.cu privire la rectificarea bugetului local nr.1.pdf59 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economi)Proiect de hot.cu privire la aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economi59 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la darea în administrarea unităţilor de învăţământ cu )Proiect de hot.cu privire la darea în administrarea unităţilor de învăţământ cu 64 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la adoptarea Bugetului General.pdf)Proiect de hot.cu privire la adoptarea Bugetului General.pdf60 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economi)Proiect de hot.cu privire la aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economi63 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui )Proiect de hot.cu privire la închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui 59 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la aprobarea organizării concursurilor sportive de şah)Proiect de hot.cu privire la aprobarea organizării concursurilor sportive de şah58 kB
Download this file (Proiect de hot.cu privire la aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale.pdf)Proiect de hot.cu privire la aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale.pdf56 kB
Fájlméret Méret