GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

CSALÁDOK NAPJA

TOURINFO ZABOLA

FALUNAPOK

112

Numarul unic pentru

apeluri de urgenta este 112

SCHENGEN II.

HOTĂRÂRI - 2018 - HATÁROZATOK

Attachments:
Download this file (HCL privind modificarea HCL nr 55 din 2017 referitor la salarizare.pdf)HCL privind modificarea HCL nr 55 din 2017 referitor la salarizare.pdf98 kB
Download this file (HCL privind rectificarea de buget nr. 10.pdf)HCL privind rectificarea de buget nr. 10.pdf1849 kB
Download this file (HCL cu privire la actualizarea datelor cuprinse in CF nr. 24337, si CF nr. 24338)HCL cu privire la actualizarea datelor cuprinse in CF nr. 24337, si CF nr. 2433869 kB
Download this file (HCL. privind aprob. revocarii HCL al com. Zabala cu nr 14 din 2011 privind modif)HCL. privind aprob. revocarii HCL al com. Zabala cu nr 14 din 2011 privind modif77 kB
Download this file (HCL privind aprobarea unor studii, precum si proiectului Act. aditional nr. 1 la)HCL privind aprobarea unor studii, precum si proiectului Act. aditional nr. 1 la156 kB
Download this file (HCL cu privire la modificarea si completarea Contractului de delegare nr 4 din 2)HCL cu privire la modificarea si completarea Contractului de delegare nr 4 din 294 kB
Download this file (HCL privind participarea Comunei Zabala prin Consiliul Local al Comunei Zabala l)HCL privind participarea Comunei Zabala prin Consiliul Local al Comunei Zabala l78 kB
Download this file (HCL privin aprobarea contractului de parteneirat incheiat intre Comuna Zabala, F)HCL privin aprobarea contractului de parteneirat incheiat intre Comuna Zabala, F97 kB
Download this file (Cont de executie pe trim.III. anul 2018.pdf)Cont de executie pe trim.III. anul 2018.pdf115 kB
Download this file (Anexa la HCL nr. 57.pdf)Anexa la HCL nr. 57.pdf2078 kB
Download this file (HCL privind aprobarea darii de seama contabila pe trim. III. anul 2018.pdf)HCL privind aprobarea darii de seama contabila pe trim. III. anul 2018.pdf88 kB
Download this file (Anexa la HCL nr 56-rectificarea de buget nr. 9.pdf)Anexa la HCL nr 56-rectificarea de buget nr. 9.pdf1092 kB
Download this file (HCL privind rectificarea de buget nr.9 .pdf)HCL privind rectificarea de buget nr.9 .pdf82 kB
Download this file (HCL privind alegerea presedintelui de sedinta..pdf)HCL privind alegerea presedintelui de sedinta..pdf51 kB
Download this file (HCL privind aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vaca)HCL privind aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vaca342 kB
Download this file (HCL privind rectificarea de buget nr 8.pdf)HCL privind rectificarea de buget nr 8.pdf723 kB
Download this file (HCL privind aprobarea devizului general aprob. cofinantarii proi. si aprob. indi)HCL privind aprobarea devizului general aprob. cofinantarii proi. si aprob. indi123 kB
Download this file (HCL privind completarea HCL nr 29 din 2002-Inventar.pdf)HCL privind completarea HCL nr 29 din 2002-Inventar.pdf91 kB
Download this file (HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ptr. obiectului de investi)HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ptr. obiectului de investi120 kB
Download this file (HCL privind cofinantarea obiectului de investitii _Construire sediu primarie, Co)HCL privind cofinantarea obiectului de investitii _Construire sediu primarie, Co101 kB
Download this file (HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiciptr. obiectului de investit)HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiciptr. obiectului de investit115 kB
Download this file (HCL privind cofinantarea obiectului de investitii Reabilitarea Unitatea Sanitara)HCL privind cofinantarea obiectului de investitii Reabilitarea Unitatea Sanitara98 kB
Download this file (HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ptr. oboectul de investiti)HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ptr. oboectul de investiti129 kB
Download this file (HCL privind cofinantarea obiectivului de investitii Reabiliotarea, modernizarea )HCL privind cofinantarea obiectivului de investitii Reabiliotarea, modernizarea 111 kB
Download this file (HCL rectificare de buget nr 7.pdf)HCL rectificare de buget nr 7.pdf442 kB
Download this file (HCL privind desemnarea reprezantului Cons. loc. al com. Zabala in Comisia de Eva)HCL privind desemnarea reprezantului Cons. loc. al com. Zabala in Comisia de Eva87 kB
Download this file (HCL privind desemnarea reprezentatiilor Consiliului Local al Comunei Zabala is C)HCL privind desemnarea reprezentatiilor Consiliului Local al Comunei Zabala is C92 kB
Download this file (HCL privind aporbarea planului urbanistic zonal Zona Turistica.pdf)HCL privind aporbarea planului urbanistic zonal Zona Turistica.pdf84 kB
Download this file (HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă.pdf)HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă.pdf51 kB
Download this file (HCL privind aprobarea dării de seamă contabilă pe trim. II.pdf)HCL privind aprobarea dării de seamă contabilă pe trim. II.pdf2377 kB
Download this file (HCL privind rectificarea de buget.pdf)HCL privind rectificarea de buget.pdf1269 kB
Download this file (HCL cu privire la aprobarea devizului general -Modernizare Strada de Sus în Comu)HCL cu privire la aprobarea devizului general -Modernizare Strada de Sus în Comu110 kB
Download this file (HCL cu privire la rectificare de buget pe secţiunea de funcţionare.pdf)HCL cu privire la rectificare de buget pe secţiunea de funcţionare.pdf317 kB
Download this file (HCL cu privire la aprobarea finanţării nerambursabile AS Venus Zăbala.pdf)HCL cu privire la aprobarea finanţării nerambursabile AS Venus Zăbala.pdf129 kB
Download this file (HCL cu privire la constituirea comisiilor de selecţionare a proiectelor depuse p)HCL cu privire la constituirea comisiilor de selecţionare a proiectelor depuse p142 kB
Download this file (HCL privind aprobarea Planului urbanistic zonal-Şopron pentru maşini agricole, S)HCL privind aprobarea Planului urbanistic zonal-Şopron pentru maşini agricole, S196 kB
Download this file (HCL privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf)HCL privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf53 kB
Download this file (HCL privind aprobarea Notei conceptuale si Temei de proiectare aferent investiti)HCL privind aprobarea Notei conceptuale si Temei de proiectare aferent investiti84 kB
Download this file (HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comp. de asi)HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comp. de asi95 kB
Download this file (HCL cu privire la rectificarea bugetului general al comunei Zabalape anul 2018.p)HCL cu privire la rectificarea bugetului general al comunei Zabalape anul 2018.p1412 kB
Download this file (HCL privind aprobarea executiei investitiei_Lucrari de reabilitare retea de ilum)HCL privind aprobarea executiei investitiei_Lucrari de reabilitare retea de ilum99 kB
Download this file (HCL privind întabularea drumului comunal DC9 Zăbala.pdf)HCL privind întabularea drumului comunal DC9 Zăbala.pdf104 kB
Download this file (HCL privind actualizarea datelor cuprinse în cărțile funciare.pdf)HCL privind actualizarea datelor cuprinse în cărțile funciare.pdf96 kB
Download this file (HCL privind aprobarea dării de seamă contabile pt. trimestrul I..pdf)HCL privind aprobarea dării de seamă contabile pt. trimestrul I..pdf2158 kB
Download this file (HCL privind rectificarea bugetului local nr. 3.pdf)HCL privind rectificarea bugetului local nr. 3.pdf4734 kB
Download this file (HCL aprobarea Ghidul soclicitantului, Metodologiei și Regulamentului al finanțăr)HCL aprobarea Ghidul soclicitantului, Metodologiei și Regulamentului al finanțăr3238 kB
Download this file (HCL privind rectificarea de buget nr. 2.pdf)HCL privind rectificarea de buget nr. 2.pdf1360 kB
Download this file (HCL privind aprobarea SAAP pe anul 2018.pdf)HCL privind aprobarea SAAP pe anul 2018.pdf65 kB
Download this file (1.1.Strategia anuala de achizitii publice 2018 Zabala.pdf)1.1.Strategia anuala de achizitii publice 2018 Zabala.pdf2832 kB
Download this file (HCL privind aprobarea documentației de atribuire pentru investiția Achiziționare)HCL privind aprobarea documentației de atribuire pentru investiția Achiziționare2613 kB
Download this file (HCL privind încheierea unui Act adițional la Contractul de închiriere nr. 2490_1)HCL privind încheierea unui Act adițional la Contractul de închiriere nr. 2490_1130 kB
Download this file (HCL privind mandatarea reprezentantului comunei Zăbala în Adunarea Generală a As)HCL privind mandatarea reprezentantului comunei Zăbala în Adunarea Generală a As103 kB
Download this file (HCL privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2017.pdf)HCL privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2017.pdf2174 kB
Download this file (Bilant_31.12.2017.pdf)Bilant_31.12.2017.pdf391 kB
Download this file (Anexa nr. 13_cheltuieli.pdf)Anexa nr. 13_cheltuieli.pdf1432 kB
Download this file (Anexa nr. 12_venituri.pdf)Anexa nr. 12_venituri.pdf349 kB
Download this file (Anexa nr.11_cheltuieli.pdf)Anexa nr.11_cheltuieli.pdf252 kB
Download this file (Anexa nr. 11_venituri.pdf)Anexa nr. 11_venituri.pdf59 kB
Download this file (HCL cu privire la rectificarea bugetului local nr. 1_2018.pdf)HCL cu privire la rectificarea bugetului local nr. 1_2018.pdf292 kB
Download this file (HCL privind aprobarea doc. de atribuire și a doc.suport aferente procedurii de a)HCL privind aprobarea doc. de atribuire și a doc.suport aferente procedurii de a180 kB
Download this file (HCL privind aprobarea achizitionării unor servicii juridice în contradictoriu cu)HCL privind aprobarea achizitionării unor servicii juridice în contradictoriu cu81 kB
Download this file (HCL pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv)HCL pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv487 kB
Download this file (lista de investiții_2018.pdf)lista de investiții_2018.pdf685 kB
Download this file (initial_sectiune venituri proprii_2018.pdf)initial_sectiune venituri proprii_2018.pdf324 kB
Download this file (initial venit proprii_2018.pdf)initial venit proprii_2018.pdf267 kB
Download this file (initial_sectiune2_2018.pdf)initial_sectiune2_2018.pdf1621 kB
Download this file (initial_sectiune_2018.pdf)initial_sectiune_2018.pdf326 kB
Download this file (initial2_2018.pdf)initial2_2018.pdf1404 kB
Download this file (initial_2018.pdf)initial_2018.pdf280 kB
Download this file (HCL privind aprobarea bugetului local pe anul 2018.pdf)HCL privind aprobarea bugetului local pe anul 2018.pdf186 kB
Download this file (HCL cu privire la aprobarea devizului general, aprobarea cofinanțării proiectulu)HCL cu privire la aprobarea devizului general, aprobarea cofinanțării proiectulu792 kB
Download this file (HCL cu privire la aprobarea programului achizițiilor publice pt. anul 2018, la n)HCL cu privire la aprobarea programului achizițiilor publice pt. anul 2018, la n893 kB
Download this file (HCL privind vânzarea prin licitație publică  a materialului lemnos proprietateac)HCL privind vânzarea prin licitație publică a materialului lemnos proprietateac976 kB
Download this file (HCL cu privire laaprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pt. r)HCL cu privire laaprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pt. r213 kB
Download this file (HCL privind stabilirea salariilor de bază ale funcțiuonarilor publci și personal)HCL privind stabilirea salariilor de bază ale funcțiuonarilor publci și personal303 kB
Download this file (HCL privind stabilirea cuantumului indemnizației consilierilor locali, începând )HCL privind stabilirea cuantumului indemnizației consilierilor locali, începând 86 kB
Download this file (HCL privind aprobarea participrarii comunei Zabala la Programul judetean pt. spr)HCL privind aprobarea participrarii comunei Zabala la Programul judetean pt. spr437 kB
Download this file (HCL privind aprobarea exploatarii ca lemn de foc pentru populatie a masei lemnoa)HCL privind aprobarea exploatarii ca lemn de foc pentru populatie a masei lemnoa119 kB
Download this file (HCL cu privire la utilizarea excedentului din anii precedenti ca sursa de finana)HCL cu privire la utilizarea excedentului din anii precedenti ca sursa de finana68 kB