GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

CSALÁDOK NAPJA

TOURINFO ZABOLA

FALUNAPOK

112

Numarul unic pentru

apeluri de urgenta este 112

SCHENGEN II.

HOTĂRÂRI - 2017 - HATÁROZATOK

Attachments:
Download this file (HCL privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare din com. Zăbal)HCL privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare din com. Zăbal613 kB
Download this file (HCL privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pt. anul 2018.pdf)HCL privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pt. anul 2018.pdf2066 kB
Download this file (HCL  privind aprobarea contr. de parteneria nr. 6846 încheiat intre com. Zabala )HCL privind aprobarea contr. de parteneria nr. 6846 încheiat intre com. Zabala 746 kB
Download this file (HCL privind mandatarea reprezentantului Com. Zabala în ADI AQUACOV pt. aprobarea)HCL privind mandatarea reprezentantului Com. Zabala în ADI AQUACOV pt. aprobarea807 kB
Download this file (HCL privind aprobarea incheierii acordului de colaborare cu Asociatia Caritas.pd)HCL privind aprobarea incheierii acordului de colaborare cu Asociatia Caritas.pd462 kB
Download this file (HCL privind rectificarea bugetului local nr. 11.pdf)HCL privind rectificarea bugetului local nr. 11.pdf5414 kB
Download this file (HCL privind aprobarea investitiei Modernizare drumuri de interes local in comuna)HCL privind aprobarea investitiei Modernizare drumuri de interes local in comuna88 kB
Download this file (HCL privind modificarea HCL nr. 16 si HCL nr. 71 din 2017.pdf)HCL privind modificarea HCL nr. 16 si HCL nr. 71 din 2017.pdf586 kB
Download this file (HCL privind aprobarea exploatarii ca lemn de foc pt. populatie a masei lemnoase )HCL privind aprobarea exploatarii ca lemn de foc pt. populatie a masei lemnoase 376 kB
Download this file (HCL privind rectificarea bugetului local nr. 10.pdf)HCL privind rectificarea bugetului local nr. 10.pdf719 kB
Download this file (HCL privind aprobarea achizitiei publice remorca dupa tractor.pdf)HCL privind aprobarea achizitiei publice remorca dupa tractor.pdf86 kB
Download this file (HCL privind aprobarea Temei de proiectare si Notei conceptuale aferente investit)HCL privind aprobarea Temei de proiectare si Notei conceptuale aferente investit1039 kB
Download this file (HCL privind modificare inventarului domeniului public al com. Zabala.pdf)HCL privind modificare inventarului domeniului public al com. Zabala.pdf188 kB
Download this file (HCL privind intabularea strazii Keresztesek, Darek si Strada de sus.pdf)HCL privind intabularea strazii Keresztesek, Darek si Strada de sus.pdf1484 kB
Download this file (HCL dare de seama contabila trim. III.pdf)HCL dare de seama contabila trim. III.pdf2341 kB
Download this file (HCL privind transformarea inscrierii provizorie din CF in intabulare.pdf)HCL privind transformarea inscrierii provizorie din CF in intabulare.pdf98 kB
Download this file (HCL privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Zabala in ADI)HCL privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Zabala in ADI557 kB
Download this file (HCL privind desemnarea reprezentantului consiliului local in CEAC Scoala Gimnazi)HCL privind desemnarea reprezentantului consiliului local in CEAC Scoala Gimnazi91 kB
Download this file (HCL privind rectificarea bugetului local nr. 9.pdf)HCL privind rectificarea bugetului local nr. 9.pdf2694 kB
Download this file (HCL privind rectificarea bugetului local nr. 8.pdf)HCL privind rectificarea bugetului local nr. 8.pdf4855 kB
Download this file (HCL privind solicitarea scrisorii de garantie pt.garantarea avansului.pdf)HCL privind solicitarea scrisorii de garantie pt.garantarea avansului.pdf1098 kB
Download this file (HCL privind intabularii strazii_Strada de sus.pdf)HCL privind intabularii strazii_Strada de sus.pdf85 kB
Download this file (HCL privind intabularea_Vestiarului sportiv.pdf)HCL privind intabularea_Vestiarului sportiv.pdf299 kB
Download this file (HCL privind impementarea proiectului_Achizitionare autogreder.pdf)HCL privind impementarea proiectului_Achizitionare autogreder.pdf196 kB
Download this file (HCL privind atribuirea de denumiri unor strazi.pdf)HCL privind atribuirea de denumiri unor strazi.pdf77 kB
Download this file (HCL privind aprobarea Regulamentului pt. eliberarea autorizatie de functionare.p)HCL privind aprobarea Regulamentului pt. eliberarea autorizatie de functionare.p1179 kB
Download this file (HCL privind infiintarea Serviciului de administrare a dom. public ;i privat a co)HCL privind infiintarea Serviciului de administrare a dom. public ;i privat a co487 kB
Download this file (HCL privind desemnarea a doi reprezentanti in Consiliul de Administratie a scoli)HCL privind desemnarea a doi reprezentanti in Consiliul de Administratie a scoli86 kB
Download this file (HCL privind actualizarea Serviciului pt. Situatii de Urgenta Zabala.pdf)HCL privind actualizarea Serviciului pt. Situatii de Urgenta Zabala.pdf1490 kB
Download this file (HCL privind rectificarea de buget nr. 7.pdf)HCL privind rectificarea de buget nr. 7.pdf2855 kB
Download this file (HCL privind moificarea HCL nr. 16 din 2017.pdf)HCL privind moificarea HCL nr. 16 din 2017.pdf250 kB
Download this file (HCL privind modif. contr. de delegare incheiat cu Tega SA.pdf)HCL privind modif. contr. de delegare incheiat cu Tega SA.pdf1381 kB
Download this file (HCL privind aderarea com. Zabala la Asoc. de Sprijin Trei Scaune pt. Sanatate.pd)HCL privind aderarea com. Zabala la Asoc. de Sprijin Trei Scaune pt. Sanatate.pd1388 kB
Download this file (HCL privind infratirea comunei Zabala.pdf)HCL privind infratirea comunei Zabala.pdf256 kB
Download this file (HCL privind aprobarea darii de seama contabile pe trim. II.pdf)HCL privind aprobarea darii de seama contabile pe trim. II.pdf2308 kB
Download this file (HCL privind rectificarea bugetului local nr. 6.pdf)HCL privind rectificarea bugetului local nr. 6.pdf2577 kB
Download this file (HCL privind actualizare date cuprinse in CF.pdf)HCL privind actualizare date cuprinse in CF.pdf345 kB
Download this file (HCL privind modificarea HCL nr. 28 din 2017.pdf)HCL privind modificarea HCL nr. 28 din 2017.pdf227 kB
Download this file (HCL privind incheierea unui Acord de parteneriat.pdf)HCL privind incheierea unui Acord de parteneriat.pdf195 kB
Download this file (HCL privind revocarea HCL nr. 13 din 2017.pdf)HCL privind revocarea HCL nr. 13 din 2017.pdf77 kB
Download this file (HCL privind retragerea comunei Zabala din ADETCOV.pdf)HCL privind retragerea comunei Zabala din ADETCOV.pdf64 kB
Download this file (HCL privind stab. salariului de baza a funct. publi. si pers. contr. din cadrul )HCL privind stab. salariului de baza a funct. publi. si pers. contr. din cadrul 274 kB
Download this file (HCL privind stab. indemnizatiei consilierilor locali.pdf)HCL privind stab. indemnizatiei consilierilor locali.pdf77 kB
Download this file (HCL privind modificarea si actualizarea statului de functii si organigrama.pdf)HCL privind modificarea si actualizarea statului de functii si organigrama.pdf379 kB
Download this file (HCL rectificare de buget nr. 5.pdf)HCL rectificare de buget nr. 5.pdf2994 kB
Download this file (HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta dl. Cateanu.pdf)HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta dl. Cateanu.pdf62 kB
Download this file (HCL rectificarea de buget nr. 4.pdf)HCL rectificarea de buget nr. 4.pdf2400 kB
Download this file (HCL rectificare buget nr. 3.pdf)HCL rectificare buget nr. 3.pdf2050 kB
Download this file (HCL vanzare material lemnos 3_2017.pdf)HCL vanzare material lemnos 3_2017.pdf936 kB
Download this file (HCL modificare si actualizare stat de functii.pdf)HCL modificare si actualizare stat de functii.pdf377 kB
Download this file (HCL desemnare reprezentant .pdf)HCL desemnare reprezentant .pdf83 kB
Download this file (HCl privind modificarea HCL nr. 21_2017.pdf)HCl privind modificarea HCL nr. 21_2017.pdf251 kB
Download this file (HCL_vanzare material lemnos nr.2.pdf)HCL_vanzare material lemnos nr.2.pdf1096 kB
Download this file (HCL dare de seama contabila sem.I.pdf)HCL dare de seama contabila sem.I.pdf1841 kB
Download this file (HCL rectificare de buget nr. 2.pdf)HCL rectificare de buget nr. 2.pdf2158 kB
Download this file (HCL vanzare material lemnos 1_2017.pdf)HCL vanzare material lemnos 1_2017.pdf256 kB
Download this file (HCL rectificare de buget nr.1.pdf)HCL rectificare de buget nr.1.pdf2365 kB
Download this file (HCL privind inceperea demersurilor ppentru intabulare drum comunal.pdf)HCL privind inceperea demersurilor ppentru intabulare drum comunal.pdf98 kB
Download this file (HCL privind modificarea domeniului public al comunei Zabala.pdf)HCL privind modificarea domeniului public al comunei Zabala.pdf229 kB
Download this file (HCL privind revocarea HCL nr. 22 din 2017.pdf)HCL privind revocarea HCL nr. 22 din 2017.pdf79 kB
Download this file (HCL privind aprobarea participarii la prgoramul jud. pt. reabilitarea si moderni)HCL privind aprobarea participarii la prgoramul jud. pt. reabilitarea si moderni338 kB
Download this file (HCL privind aprobarea participarii la programul jud. privind reabilitarea si mod)HCL privind aprobarea participarii la programul jud. privind reabilitarea si mod306 kB
Download this file (HCL privind aprobarea participarii la programul judetean pt. sprijinirea  progr.)HCL privind aprobarea participarii la programul judetean pt. sprijinirea progr.288 kB
Download this file (HCL privind aprobarea participarii la programul judetean privind reabilitarea si)HCL privind aprobarea participarii la programul judetean privind reabilitarea si312 kB
Download this file (HCL privind alegerea delegatului satesc din satul Peteni.pdf)HCL privind alegerea delegatului satesc din satul Peteni.pdf87 kB
Download this file (HCL privind aprobare a contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016)HCL privind aprobare a contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 20162425 kB
Download this file (HCL privind aprobarea Bugetului General pe anul 2017.pdf)HCL privind aprobarea Bugetului General pe anul 2017.pdf2450 kB
Download this file (HCL privind aprobare PUZ Agropensiune turistica.pdf)HCL privind aprobare PUZ Agropensiune turistica.pdf2963 kB
Download this file (HCL privind corecatre erori materiale.pdf)HCL privind corecatre erori materiale.pdf247 kB
Download this file (HCL privind implementarea Proiectului modernizare strazi.pdf)HCL privind implementarea Proiectului modernizare strazi.pdf240 kB
Download this file (HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici- modernizare strazi comun)HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici- modernizare strazi comun86 kB
Download this file (HCL modificare HCL nr. 15 din 2016.pdf)HCL modificare HCL nr. 15 din 2016.pdf131 kB
Download this file (HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici- reabilitare reteau ilumi)HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici- reabilitare reteau ilumi399 kB
Download this file (HCL privind aprobarea studiului de fezabilitate- reabilitare reteaua iluminat pu)HCL privind aprobarea studiului de fezabilitate- reabilitare reteaua iluminat pu833 kB
Download this file (HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici- modernizare drumuri de in)HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici- modernizare drumuri de in635 kB
Download this file (HCL privind modificarea contr. de delegare nr. 4 din 2009.pdf)HCL privind modificarea contr. de delegare nr. 4 din 2009.pdf637 kB
Download this file (HCL privind darea in administrare a Monumentului Eroilor din satul Peteni.pdf)HCL privind darea in administrare a Monumentului Eroilor din satul Peteni.pdf375 kB
Download this file (HCL privind aprobarea proiectului Actului aditional la contr. intre Com. Zabala )HCL privind aprobarea proiectului Actului aditional la contr. intre Com. Zabala 171 kB
Download this file (HCL privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017.pdf)HCL privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017.pdf214 kB
Download this file (HCL privind inchirierea prin licitatie publica a unor pasuni.pdf)HCL privind inchirierea prin licitatie publica a unor pasuni.pdf655 kB
Download this file (HCL privind aprobarea planului de actiuni si lucrari pe anul 2017.pdf)HCL privind aprobarea planului de actiuni si lucrari pe anul 2017.pdf211 kB
Download this file (HCL privind aprobarea programului de audienta a consilierilor locali.pdf)HCL privind aprobarea programului de audienta a consilierilor locali.pdf146 kB
Download this file (HCL privind modificarea HCL privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe a)HCL privind modificarea HCL privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe a72 kB
Download this file (HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta.pdf)HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta.pdf63 kB
Download this file (HCL privind organizarea si functionarea retelei scolare 2017-2018.pdf)HCL privind organizarea si functionarea retelei scolare 2017-2018.pdf342 kB
Download this file (Hot. nr. 2 din 2017 privind utilizarea excedentului din anii precedenti.pdf)Hot. nr. 2 din 2017 privind utilizarea excedentului din anii precedenti.pdf77 kB
Download this file (Hot. nr. 1 din 2017 privind aprobarea dispozitiei primarului si modificarea buge)Hot. nr. 1 din 2017 privind aprobarea dispozitiei primarului si modificarea buge113 kB