PROIECTE DE HOTĂRÂRI - 2018 - HATÁROZAT TERVEZETEK

Attachments:
Download this file (Proiect de hot.-Rectificare de buget.pdf)Proiect de hot.-Rectificare de buget.pdf73 kB
Download this file (Proiect de hot. privind desemnarea reprezantului Cons. loc. al com. Zabala in Co)Proiect de hot. privind desemnarea reprezantului Cons. loc. al com. Zabala in Co66 kB
Download this file (Proiect de hot. privind desemnarea reprezentatiilor Consiliului Local al Comunei)Proiect de hot. privind desemnarea reprezentatiilor Consiliului Local al Comunei71 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea planului urbanistic zonal Zona Turistica.pdf)Proiect de hot. privind aprobarea planului urbanistic zonal Zona Turistica.pdf62 kB
Download this file (Proiect de hot. privind rectificare de buget.pdf)Proiect de hot. privind rectificare de buget.pdf68 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea dării de seamă contabila pe trim II.pdf)Proiect de hot. privind aprobarea dării de seamă contabila pe trim II.pdf71 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea finantarii nerambursabile pentru activitati no)Proiect de hot. privind aprobarea finantarii nerambursabile pentru activitati no115 kB
Download this file (Proiect de hot. rectificare de buget pe sectiune de functionare.pdf)Proiect de hot. rectificare de buget pe sectiune de functionare.pdf69 kB
Download this file (Poiect de hot. cu privire la aprobarea devizului general, aprob. finantarii proi)Poiect de hot. cu privire la aprobarea devizului general, aprob. finantarii proi96 kB
Download this file (Proi de hot. privind aprobarea planului Urbanistic Zonal-Sopron ptr. Masini Agri)Proi de hot. privind aprobarea planului Urbanistic Zonal-Sopron ptr. Masini Agri63 kB
Download this file (Proi de hot. cu privire la constituirea comisiilor de selectionare a proi. depus)Proi de hot. cu privire la constituirea comisiilor de selectionare a proi. depus109 kB
Download this file (Proiect de hot._rectificare nr. 4. 2018.pdf)Proiect de hot._rectificare nr. 4. 2018.pdf64 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobare notei conceptuale se temei de proiectare Modern)Proiect de hot. privind aprobare notei conceptuale se temei de proiectare Modern58 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea executiei investitiei_Lucrari de reabilitare r)Proiect de hot. privind aprobarea executiei investitiei_Lucrari de reabilitare r73 kB
Download this file (Proiect de hot. rectificare nr. 3_2018.pdf)Proiect de hot. rectificare nr. 3_2018.pdf66 kB
Download this file (Proiect de hot. privind întabularea drumului comunal DC9 Zăbala.pdf)Proiect de hot. privind întabularea drumului comunal DC9 Zăbala.pdf70 kB
Download this file (Proiect de hot. privind actualizarea datelor cuprinse în cărțile funciare.pdf)Proiect de hot. privind actualizarea datelor cuprinse în cărțile funciare.pdf528 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea dării de seamă contablie pt. trimestrul I..pdf)Proiect de hot. privind aprobarea dării de seamă contablie pt. trimestrul I..pdf177 kB
Download this file (Proiect de hot.aprobare Ghidul solicitantului, Metodologiei și Regulamentului al)Proiect de hot.aprobare Ghidul solicitantului, Metodologiei și Regulamentului al103 kB
Download this file (Proiect de hot. rectificare de buget nr. 2.pdf)Proiect de hot. rectificare de buget nr. 2.pdf105 kB
Download this file (Proiect de hot. aprobare SAAP pe anul 2018.pdf)Proiect de hot. aprobare SAAP pe anul 2018.pdf2437 kB
Download this file (Proiect de hot. aprobare documentație de atribuire pentru investiția Achizitiona)Proiect de hot. aprobare documentație de atribuire pentru investiția Achizitiona2604 kB
Download this file (Proiect de hot.privind încheierea unui Act adițional la Contractul de închiriere)Proiect de hot.privind încheierea unui Act adițional la Contractul de închiriere65 kB
Download this file (Proiect de hot.privind mandatarea reprezentantului comunei Zăbala în Adunarea Ge)Proiect de hot.privind mandatarea reprezentantului comunei Zăbala în Adunarea Ge76 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea doc. de atribuire și a doc.suport aferent proc)Proiect de hot. privind aprobarea doc. de atribuire și a doc.suport aferent proc223 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice în contr)Proiect de hot. privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice în contr71 kB
Download this file (Proiect cont de executie pe anul 2017.pdf)Proiect cont de executie pe anul 2017.pdf120 kB
Download this file (Proiect de rectificare nr. 1_2018.pdf)Proiect de rectificare nr. 1_2018.pdf18 kB
Download this file (Proiect de hot. pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului)Proiect de hot. pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului455 kB
Download this file (Proiect de buget pe anul 2018.pdf)Proiect de buget pe anul 2018.pdf296 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la aprobarea devizului general, aprobarea cofinanțări)Proiect de hot. cu privire la aprobarea devizului general, aprobarea cofinanțări747 kB
Download this file (Proiect de hot. privind vânzarea prin licitație publică a materialului lemnos pr)Proiect de hot. privind vânzarea prin licitație publică a materialului lemnos pr273 kB
Download this file (Proiect de hot. privind aprobarea exploatarii ca lemn de foc pentru populatie a )Proiect de hot. privind aprobarea exploatarii ca lemn de foc pentru populatie a 106 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la utilizarea excedentului din anii precedenti ca sru)Proiect de hot. cu privire la utilizarea excedentului din anii precedenti ca sru56 kB
Download this file (Proeict de hot. privind aprobarea participării com. Zăbala la Programul județean)Proeict de hot. privind aprobarea participării com. Zăbala la Programul județean114 kB
Download this file (Proiect de hot. privind stabilirea cuantumului indemnizației consilierilor local)Proiect de hot. privind stabilirea cuantumului indemnizației consilierilor local58 kB
Download this file (Proiect de hot. privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici)Proiect de hot. privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici291 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la aprobarea programului achizițiilor publicde pt. an)Proiect de hot. cu privire la aprobarea programului achizițiilor publicde pt. an50 kB
Download this file (Proiect de hot. cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de intere)Proiect de hot. cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de intere200 kB